Vergefullmakt ved kontakt med Helfo

Du som er verge, og skal opptre på vegne av andre i saker som Helfo har ansvaret for, må sende inn en vergefullmakt til Helfo.

Vergefullmakten er dokumentet som legitimerer vergens rett til å opptre på vegne av innbyggeren som har verge. Det er Statsforvalteren som utsteder denne fullmakten.

I vergefullmakten står det hvilke oppgaver Helfo-områder som vergefullmakten gjelder for.

Dersom du er verge, eller skal bli det, finner du mer informasjon hos Statsforvalteren.

Vergefullmakt gjelder ved kontakt med Helfo

Dersom du kontakter Helfo på vegne av en innbygger, trenger du vergefullmakt.

Dette gjelder når du skal

 

  • søke om Europeisk helsetrygdkort
  • finne og bytte fastlege
  • sjekke frikort og egenandeler
  • kontakte Helfo med spørsmål om refusjon av helseutgifter i og utenfor Norge
  • sende inn søknad til Helfo på vegne av andre, og dersom du som er verge har spørsmål til søknaden

Du må sende Helfo en kopi av vergefullmakten fra Statsforvalteren der fremkommer kode, navn og fødselsnummer på personen det er opprettet vergemål for, og navn og fødselsnummer på oppnevnt verge. Da kan Helfo registrere vergefullmakten på rett person. 

Vær oppmerksom på at du ikke kan logge deg på Helsenorge og bruke tjenestene på vegne innbygger med vergefullmakt.

Du kan dessverre ikke benytte fullmakts-håndteringen på Helsenorge for de tjenestene Helfo har ansvaret for.

Du må skanne eller ta bilde av vergefullmakten før du sender den inn i Altinn

Sørg for å skanne eller ta bilde av vergefullmakten, slik at den er klar til å lastes opp i digitalt skjema i Altinn.  

Nå kan du laste opp vergefullmakt i Altinn

Når du har skannet eller tatt bilde av vergefullmakten, kan du som er verge logge inn på Helfo sitt digitale skjema (i Altinn) for å laste opp vergefullmakten.

Under rullegardin-menyen «Hva gjelder innsendingen?» i Altinn-skjemaet, skal du velge «Tilleggsopplysninger til søknad/fullmakt»

Deretter velger du «Fullmakt/vergefullmakt» i rullegardin-menyen under «Tilleggsopplysninger».

Her laster du opp vergefullmakten.

Hvor lang tid tar det før vergefullmakten er registrert?

Det kan ta to dager før fullmaktsskjemaet er registrert hos Helfo.   Dersom du sender skjemaet med vanlig postgang, tar det inntil en uke før fullmakten er registrert hos Helfo.

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Vergefullmakt ved kontakt med Helfo. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 22. mars 2023 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/fullmakt/om/vergefullmakt-ved-kontakt-med-helfo/

Sist oppdatert onsdag 22. mars 2023