Babyprodukter

Babyolje, sinksalve og talkum er ikke farlig å svelge, og våtservietter til barn er ufarlig å sutte på. Babyolje og talkum kan imidlertid gi lungeskader dersom det skulle komme over i luftveiene.

Baby på stellebord

Illustrasjon: Irina Schmidt / Mostphotos

Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging.

Babyolje

Babyoljer er lite giftige å svelge. I tilf​​​eller der babyolje har kommet over i luftveiene, kan babyolje imidlertid gi alvorlige lungesymptomer. Det er særlig ved uhell, der barn ligger på stellebordet og får i seg olje, at det oppstår lungepåvirkning.

Symptomer ved svelging av babyolje

Større mengder kan gi

 • diaré
 • kvalme
 • oppkast

Dersom det kommer over i luftveiene kan det oppstå

 • hoste/luftveisirritasjon
 • pustebesvær

Førstehjelp ved svelging av babyolje

 • Gi litt å drikke
 • Ved symptomer fra luftveiene, bør lege kontaktes og barnet bør observeres på sykehus

Førstehjelp ved sprut av babyolje i øynene

 • Skyll godt med rennende lunkent vann
 • Ved vedvarende irritasjon og ubehag etter skylling, kontakt lege

Sinksalve

​Sinksalve er lite giftig ved små inntak. Salver og kremer som inneholder sinkoksid, brukes ofte som stellekremer til babyer. Inntak av små mengder sinksalve er lite farlig og gir vanligvis milde og forbigående symptomer.​

Symptomer

 • kvalme
 • brekninger
 • magesm​erter
 • diaré

Førsteh​jelp

Ved små inntak

 • Tø​​rk bort eventuelle rester fra munnen.
 • Gi noe å drikke

Ved sprut i øynen

 • Skyll med lunkent rennende vann noen​ minutter
 • Hvis vedvarende symptomer, kontakt lege

Talkum

​Talkum er ufarlig ved svelging, men kan gi lungeskader ved kraftig innånding.

Talkum består av svært små partikler som kan komme langt ned i lungene og forårsake betennelsesreaksjoner i lungevevet.

​​​Symptomer ved uhell med talkum​​

​Ved innånding​​

 • hoste og irritasjon fra luftveiene
 • tung pust/pustebesvær som kan komme noen timer etter uhell

Ved svelging​

 • Ingen sy​mptomer er forventet

Øyekontakt​​

 • kan gi irritasjon

​Behandling ved uhell med talkum

Ved innånding​

 • Sørg for frisk luft og hvile
 • Ved ingen eller lette symptomer, se an hjemme
 • Ved hoste, kraftige symptomer eller ved langvarige symptomer, kontakt lege eller sykehus

Ved inntak​

 • Gi litt å drikke

Ved øyekontakt​

 • Skyll øyet med lunkent vann og myk rennenede stråle i noen minutter
 • Ved vedvarende symptomer, kontakt lege

Våtservietter

​Det er ufarlig å sutte litt på våtservietter tiltenkt til bruk på barn. Ved uhell, gi litt å drikke.