Babyprodukter

Babyolje, sinksalve og talkum er ikke farlig å smake på, og våtservietter til barn er ufarlig å sutte på. Babyolje og talkum kan imidlertid gi lungeskader dersom det skulle komme over i luftveiene.

Baby på stellebord

Illustrasjon: Irina Schmidt / Mostphotos

Babyolje

Babyoljer er lite giftige å smake på. Men babyolje som har kommet over i luftveiene kan gi alvorlige lungesymptomer. Det er særlig ved uhell, der barn ligger på stellebordet og får i seg olje, at det oppstår lungepåvirkning.

Symptomer ved svelging av babyolje

Større mengder kan gi

 • diaré
 • kvalme
 • oppkast

Dersom det kommer over i luftveiene kan det oppstå

 • hoste/luftveisirritasjon
 • pustebesvær

Førstehjelp ved svelging av babyolje

 • gi litt å drikke

Ved symptomer fra luftveiene, bør lege kontaktes og barnet bør observeres på sykehus.

Førstehjelp ved sprut av babyolje i øynene

 • skyll godt med rennende, lunkent vann
 • ved vedvarende irritasjon og ubehag etter skylling, kontakt lege

Sinksalve

​Sinksalve er lite giftig å smake på. Salver og kremer som inneholder sinkoksid, brukes ofte som stellekremer til babyer. Inntak av små mengder sinksalve er lite farlig og gir vanligvis milde og forbigående symptomer.​

Symptomer

 • kvalme
 • brekninger
 • magesm​erter
 • diaré

Førsteh​jelp

Ved små inntak

 • tø​​rk bort rester fra munnen
 • gi litt å drikke

Ved større inntak, kontakt Giftinformasjonen.

Ved sprut i øynen

 • skyll med lunkent, rennende vann noen​ minutter
 • ved vedvarende symptomer, kontakt lege

Talkum

​Talkum er ufarlig ved svelging, men kan gi lungeskader hvis man puster inn større mengder.

Talkum består av svært små partikler som kan komme langt ned i lungene og forårsake betennelsesreaksjoner i lungevevet.

​​​Symptomer ved uhell med talkum​​

​Ved innånding​​

 • hoste og irritasjon fra luftveiene
 • tung pust/pustebesvær som kan komme noen timer etter uhell

Ved svelging​

 • ingen sy​mptomer er forventet

Øyekontakt​​

 • kan gi irritasjon

​Behandling ved uhell med talkum

Ved innånding​

 • sørg for frisk luft 
 • unngå anstrengelser
 • ved ingen eller lette symptomer, se an hjemme
 • ved hoste, kraftige symptomer eller ved langvarige symptomer, kontakt lege eller sykehus

Ved inntak​

 • gi litt å drikke
 • se an hjemme

Ved øyekontakt​

 • skyll øyet med lunkent vann og myk rennenede stråle i noen minutter
 • ved vedvarende symptomer, kontakt lege

Våtservietter

​Det er ufarlig å sutte litt på våtservietter tiltenkt til bruk på barn. Ved uhell, gi litt å drikke.

Hvis det er suttet på andre typer våtservietter, kontakt Giftinformasjonen.