Babyprodukter

Babyolje, sinksalve og talkum er ikke farlig å smake på, og våtservietter til barn er ufarlig å sutte på. Babyolje og talkum kan imidlertid gi lungeskader dersom det skulle komme over i luftveiene.

Baby på stellebord

Babyolje er lite farlig å smake på, men uhell når barnet ligger på ryggen øker faren for at oljen kommer over i luftveiene. Ved vedvarende luftveissymptomer etter uhell med babyolje skal derfor lege alltid kontaktes.

Illustrasjon: Irina Schmidt / Mostphotos.com

Babyolje

Babyolje er lite giftige å smake på. Babyolje som har kommet over i luftveiene kan gi alvorlig lungesymptomer. Det er særlig ved uhell der barn ligger på stellebordet og får i seg olje, at det oppstår lungepåvirkning.

Symptomer ved svelging av babyolje

Større mengder kan gi

 • Diaré
 • Kvalme
 • Oppkast

Dersom babyolje kommer over i luftveiene kan det oppstå

 • Hoste/luftveisirritasjon
 • Pustebesvær

Førstehjelp ved svelging av babyolje

 • Gi litt drikke
 • Ved symptomer fra luftveiene, kontakt lege

Førstehjelp ved sprut av babyolje i øynene

 • Skyll godt med rennende, lunkent vann
 • Ved vedvarende irritasjon og ubehag etter skylling, kontakt lege

Sinksalve

​Sinksalve er lite giftig å smake på. Inntak av små mengder sinksalve er lite farlig og gir vanligvis milde og forbigående symptomer.​

Symptomer ved uhell med sinksalve

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Magesm​erter
 • Diaré

Førsteh​jelp ved uhell med sinksalve

Ved små inntak

 • Tø​​rk bort rester fra munnen
 • Gi litt drikke

Ved større inntak, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00).

Ved sprut i øynen

 • Skyll med lunkent, rennende vann noen​ minutter
 • Ved vedvarende symptomer, kontakt lege

Talkum

​Talkum er ufarlig ved svelging, men kan gi lungeskader hvis man puster inn større mengder.

Talkum består av svært små partikler som kan komme langt ned i lungene og forårsake betennelsesreaksjoner i lungevevet.

​​​Symptomer ved uhell med talkum​​

​Ved innånding​​

 • Hoste og irritasjon fra luftveiene
 • Tung pust/pustebesvær som kan komme noen timer etter uhell

Ved svelging​

 • Ingen sy​mptomer er forventet

Øyekontakt​​

 • Kan gi irritasjon

​Behandling ved uhell med talkum

Ved innånding​

 • Ved ingen eller lette symptomer, se an hjemme
 • Unngå anstrengelser
 • Ved hoste, kraftige symptomer eller ved langvarige symptomer, kontakt lege

Ved inntak​

 • Gi litt drikke
 • Se an hjemme

Ved øyekontakt​

 • Skyll øyet med lunkent vann og myk rennenede stråle i noen minutter
 • Ved vedvarende symptomer, kontakt lege

Våtservietter

​Det er ufarlig å sutte litt på våtservietter tiltenkt til bruk på barn. Ved uhell, gi litt å drikke.

Dersom det er suttet på andre typer våtservietter, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00).