Kremer og kroppspleie

Hudkrem, håndkrem, solkrem, deodorant, barberskum og vaselin er lite farlig å smake på, men kan gi symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Parfyme og aftershave inneholder alkohol som kan gi forgiftning om barnet ditt har tatt en slurk av disse.

Kroppspleieprodukter og såpe

Illustrasjon: Per Magnus Persson / Johnér Bildbyrå AB

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Aftershave

​Aftershave (etterbarberingsvann) inneholder blant annet alkohol. Et lite barn kan bli forgiftet etter å ha tatt en slurk av dette produktet. Hvis barnet ditt har drukket aftershave, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

​Symp​​tomer

Symptomer på forgiftning med aftershave skyldes innholdet av alkohol. ​​​Symptomer er avhengig av mengde​n som drikkes. Disse kan være

 • kvalme
 • oppkast
 • lavt blodsukker
 • beruselse
 • bevisstløshet
 • problemer med å puste

Førstehj​​elp​

V​ed svel​​ging

 • gi litt å drikke, gjerne noe sukkerholdig
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ved søl i ø​yne

 • skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle i noen minutter
 • kontakt lege ved vedva​​​rende ubehag

For mer utfyllende inform​asjon, se også alkoholforgiftning.

Barberskum

​En liten smak av barberskum er ikke farlig. Kontakt Giftinformasjonen om store mengder er blitt spist.

Selv om det er spist i små mengder, kan produktene gi milde mage/tarmsymptomer som

 • kvalm​​​e
 • oppkast
 • diaré

Dette er ofte selvbegrensende og lite farlig, og kan ses an hjemme. ​Kontakt lege ved kraftige eller langvarige mage/tarmsymptomer.

Deodorant

​Å smake på en deodorant er ufarlig, men kan eventuelt gi mage/tarmsymptomer.

Deodoranter forekommer som spray-, stift- eller roll-on varianter, og kan blant annet inneholde aluminiumsforbindelser, etanol, parfyme og små mengder bakteriedrepende midler.

Symptomer

Produktene kan gi mage/tarmsymptomer som

 • kvalm​​​e
 • brekninger
 • oppkast
 • diaré

Deodorant kan virke irriterende på slimhinn​​​​er og øyne.

Førstehjelp ved uhell med deodor​​anter

Ved sve​​lgin​​​g

 • gi litt å drikke
 • ved svelging av mer enn en smak/slurk, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ved sprut i øynene​​

 • skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle i noen minutter
 • kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling

Hudkrem, bodylotion og håndkrem

​Hudkremer består stort sett av fettstoffer og andre fyllstoffer. Disse fettstoffene er lite problematisk å smake på. Kontakt Giftinformasjonen om store mengder er blitt spist.

Kremer som har spesielle egenskaper, som kulde- eller varmekremer kan ha tilleggsstoffer som kan gi forgiftning. Ta kontakt med Giftinformasjonen, hvis kremen er av en slik type.

Symptomer

Selv om det er spist i små mengder, kan pr​​oduktene gi milde mage/tarmsymptomer som

 • kvalme
 • oppkast
 • diaré

Dette er ofte selvbegre​​​nsende og lite farlig, og kan ses an hjemme. Kontakt lege ved kraftige eller langvarige mage/tarmsymptomer.

Parfyme

​Parfyme inneholder alkohol. Et lite barn kan bli forgiftet etter å ha tatt en slurk av dette produktet. Hvis barnet ditt har drukket parfyme, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

​Symptomer på forgiftning med parfyme

​Symptomer på forgiftning med parfyme skyldes innholdet av alkohol.
Symptomer er avhengig av mengden som drikkes. Disse kan være

 • kvalme
 • oppkast
 • lavt blodsukker
 • beruselse
 • bevisstløshet
 • problemer med å puste

Førstehjelp

 • Gi litt å drikke, gjerne noe sukkerholdig
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

​Har noen fått parfyme i øynene, skyll straks med lunkent rennende vann i noen minutter. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.​

For mer utfyllende informasjon, se også alkoholforgiftning.

Solkrem

​Solkrem er lite farlig å smake på.

Symptomer

Ved svelging av større mengder, kan solkrem gi

 • kvalme
 • oppkast
 • diaré

Den kan virke noe irriterende på slimhinner og øyne.

​Førstehjelp ved uhell med solkrem

Ved svelging​​

 • gi litt å d​rikke
 • se an hjemme ved ingen eller helt lette symptomer fra magen

​Ved søl i øyet​

 • skyll med lunkent rennende vann og myk stråle
 • kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling

Vaselin

​Vaselin er ikke giftig. Produktet inneholder fast parafin. Om store mengder svelges, kan det gi diaré.