Hudkrem, bodylotion og håndkrem

Fuktighetsgivende kremer uten annen virkning er lite farlig å smake på. Produkter i denne kategorien kan være vanlig hudkrem, bodylotion og håndkrem.

Pumpeflaske med bodylotion på et baderom

Kremer og bodylotion er lite farlige å smake på ved uhell

Ulike hudkremer

​Hudkremer består stort sett av fettstoffer og andre fyllstoffer. Disse fettstoffene er lite problematisk å smake på. 

Kremer som har spesielle egenskaper som kulde- eller varmekremer, kan ha tilleggsstoffer som kan gi forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen dersom kremen er av en slik type.

Symptomer etter inntak av hudkrem

Selv om det er spist i små mengder, kan pr​​oduktene gi milde og forbigående mage/tarmsymptomer som

  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Dette er lite farlig og stort sett selvbegre​​​nsende. Disse uhellene kan ses an hjemme.

Førstehjelp etter inntak av hudkrem

  • Gi litt drikke for å skylle bort krem og fjerne vond smak.
  • Kontakt lege ved kraftige eller langvarige mage/tarmsymptomer.

Symptomer ved søl av hudkrem på øyet

Vanlig hudkrem kan gi øyeirritasjon dersom det kommer inn på øyet.

  • Svie og lett tåreflod
  • Rødme på øyet

Førstehjelp etter uhell med hudkrem på øyet

  • Skyll øyet med lunkent vann i noen minutter.
  • Ved kraftige eller langvarige symptomer, kontakt lege for vurdering.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hudkrem, bodylotion og håndkrem. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 18. januar 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/kroppspleieprodukter/hudkrem-bodylotion-handkrem/

Sist oppdatert torsdag 18. januar 2024