Hudkrem, bodylotion og håndkrem

Fuktighetsgivende kremer uten annen virkning er lite farlig å smake på. Produkter i denne kategorien kan være vanlig hudkrem, bodylotion og håndkrem.

Pumpeflaske med bodylotion på et baderom

Kremer og bodylotion er lite farlige å smake på ved uhell

​Hudkremer består stort sett av fettstoffer og andre fyllstoffer. Disse fettstoffene er lite problematisk å smake på. Kontakt Giftinformasjonen om store mengder er blitt spist.

Kremer som har spesielle egenskaper, som kulde- eller varmekremer kan ha tilleggsstoffer som kan gi forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom kremen er av en slik type.

Symptomer etter inntak av hudkrem

Selv om det er spist i små mengder, kan pr​​oduktene gi milde mage/tarmsymptomer som

  • kvalme
  • oppkast
  • diaré

Dette er lite farlig og stort sett selvbegre​​​nsende, og kan ses an hjemme.

Drikk gjerne litt vann hvis uhellet har skjedd.

Kontakt lege ved kraftige eller langvarige mage/tarmsymptomer.

Symptomer ved søl av hudkrem på øyet

Vanlig hudkrem kan gi irritasjon av øyet. Ved ubehag etter uhell kan du skylle øyet med vann i noen minutter.

Hvis det er symptomer som ikke gir seg, kan du kontakte Giftinformasjonen 22 59 13 00) eller lege.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert fredag 21. mai 2021