Kroppspleieprodukter

Flasker og beholdere med oljer og kremer

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen