Kroppspleieprodukter

Flasker og beholdere med oljer og kremer

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Kroppspleieprodukter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/kroppspleieprodukter/