Førstehjelp ved søl på hud

Ved kjemikaliesøl på huden, skyll straks grundig med rennende vann. Skylletid er avhengig av hva man har fått på huden. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Hånd som blir skylt under rennende vann etter søl på hud

Ved søl på hud, start og skyll med en gang

​​​Førstehjelp ved hudkontakt

​Ved kjemikaliesøl på huden, skyll straks grundig med rennende vann. Ta av tilsølt tøy, klokker o​​​​​g liknende. Kjemikalier som er lite løselig i vann, som for eksempel oljebaserte produkter, kan vaskes bort med mild såpe.

Sterkt etsende kjemikalier

Ved uhell med sterkt etsende produkter, som for eksempel avløpsåpnere, er det viktig å skylle lenge. Skyll minimum 30 minutter. Det kan være nødvendig å skylle i flere timer. Bruk behagelig temperatur på vannet. Kontakt Giftinformasjonen for videre råd om oppfølging og behandling.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert fredag 4. desember 2020