Førstehjelp ved søl på hud

Ved kjemikaliesøl på huden, skyll straks med rennende vann. Skylletid er avhengig av hva du har fått på huden. For etsende produkter må du skylle minst 30 minutter.

Hånd som blir skylt under rennende vann etter søl på hud

Ved søl på hud må du skylle med rennende vann

​​​Førstehjelp ved søl på hud

  • Skyll straks med rennende vann
  • Ta av tilsølt tøy, klokker o​​​​​g liknende
  • Kjemikalier som er lite løselig i vann, som for eksempel oljebaserte produkter, kan vaskes bort med mild såpe i tillegg til skylling

Sterkt etsende kjemikalier

Ved uhell med sterkt etsende produkter, som for eksempel avløpsåpnere, er det viktig å skylle lenge. Skyll minst 30 minutter. Det kan være nødvendig å skylle lenger. Bruk behagelig temperatur på vannet.

Ring Giftinformasjonen for råd.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 29. august 2023