Førstehjelp ved søl på hud

Ved kjemikaliesøl på huden, skyll straks grundig med rennende vann. Skylletid er avhengig av hva man har fått på huden. Kontakt Giftinformasjonen for råd.

Kjemikalier på huden må skylles grundig med rennende vann

Illustrasjon: Giftinformasjonen

​​​Førstehjelp ved hudkontakt

​Ved kjemikaliesøl på huden, skyll straks grundig med rennende vann. Ta av tilsølt tøy, klokker o​​​​​g liknende. Kjemikalier som er lite løselig i vann, som f.eks oljebasert produkter, kan vaskes bort med såpe.

Sterkt etsende kjemikalier

Ved uhell med et sterkt etsende produkt, som for eksempel avløpsåpner, er det viktig å skylle lenge. Det kan være nødvendig å skylle i flere timer. Bruk behagelig temperatur på vannet.