Førstehjelp ved forgiftninger

Uhell skjer raskt. Her finner du råd om hva du skal gjøre når uhellet er ute. Rask førstehjelp kan forebygge alvorlige symptomer. Ved fare for akutt forgiftning, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Illustrasjonsbilde av en dame som løper med et førstehjelpsskrin

Har du fått noe i øyet, start skylling med rennende vann med en gang. Rask skylling kan forhindre utvikling av alvorlige symptomer.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen