Førstehjelp ved sprut i øyet

Har du fått kjemikalier i øyet er det viktig å skylle raskt og grundig for å begrense skaden. Kontakt Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for råd.

Vannkran med rennende vann

Har du fått kjemikalier i øyet, er det viktig å skylle raskt og grundig for å begrense skaden.

Førstehjelp ved sprut i øyet​

  • Skyll straks med rennende vann.
  • Hold øyelokkene fra hverandre slik at vannet renner over øyet
  • Start alltid å skylle før du ringer Giftinformasjonen for råd.
  • Skylletid er avhengig av hvilket produkt du har fått på øyet.
  • Kontaktlinser fjernes, om du bruker dette. Husk rene hender.

Har du fått etsende kjemikalier på øyet bør du skylle øyet i minst 30 minutter der du er. Fortsett så skylling under transport til legevakt eller sykehus. Svært lang skylletid kan være nødvendig.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Førstehjelp ved sprut i øyet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 29. august 2023 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/forstehjelp-ved-forgiftninger/forstehjelp-ved-sprut-i-oyet/

Sist oppdatert tirsdag 29. august 2023