Førstehjelp ved sprut i øyet

Har du fått kjemikalier i øyet er det viktig å skylle raskt og grundig for å begrense skaden. Kontakt Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for råd.

Vannkran med rennende vann

Har du fått kjemikalier i øyet, er det viktig å skylle raskt og grundig for å begrense skaden.

Førstehjelp ved sprut i øyet​

  • Skyll straks med rennende vann.
  • Hold øyelokkene fra hverandre slik at vannet renner over øyet
  • Start alltid å skylle før du ringer Giftinformasjonen for råd.
  • Skylletid er avhengig av hvilket produkt du har fått på øyet.
  • Kontaktlinser fjernes, om du bruker dette. Husk rene hender.

Har du fått etsende kjemikalier på øyet bør du skylle øyet i minst 30 minutter der du er. Fortsett så skylling under transport til legevakt/sykehus. Svært lang skylletid kan være nødvendig.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Førstehjelp ved sprut i øyet. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 29. august 2023 [hentet fredag 1. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/forstehjelp-ved-forgiftninger/forstehjelp-ved-sprut-i-oyet/

Sist oppdatert tirsdag 29. august 2023