Medisinsk kull kan motvirke forgiftning

Medisinsk kull er spesialbehandlet kull som kan være nyttig å gi ved noen forgiftninger. ​​​​Det er ikke alltid nødvendig eller riktig å gi kull.

Lite barn med lys lugg som drikker medisinsk kull etter forgiftningsuhell

Medisinsk kull kan i noen tilfeller være aktuelt for å dempe forgiftningssymptomer.

Litt om medisinsk kull

Medisinsk kull kan kjøpes på apotek, og er ikke det samme som grillkull. Medisinsk kull er spesialbehandlet kull som binder seg til mange ulike stoffer, for eksempel legemidler, sopp- og plantegifter. På denne måten kan medisinsk kull redusere opptaket av giftige stoffer i kroppen.

Det er viktig å gi kullet så raskt som mulig etter uhellet. Derfor bør alle med små barn ha flytende medisinsk kull hjemme. Kontakt Giftinformasjonen eller lege før du gir medisinsk kull.

​​​Når kan medisinsk kull brukes?

Medisinsk kull kan brukes når det er fare for forgiftning med stoffer som bindes til kull, og det er svelget en mengde som kan gi forgiftning.

 Eksempler på stoffer som bindes til kull er:

 • ​Soppgifter
 • Plantegifter
 • Mange legemidler
 • Produkter som rottegift

Det er ikke alltid nødvendig eller riktig å gi kull. Kontakt Giftinformasjonen for råd.

​Hvor mye medisinsk kull skal gis?

 • Barn under 1 år: Kontakt Giftinformasjonen eller lege for råd.
 • Barn 1-4 år: Cirka 10 gram. Det kan i enkelte tilfeller være riktig å gi en større mengde kull, kontakt Giftinformasjonen for råd.
 • Barn 5-16 år og voksne: 0,5 – 1 g/kg kroppsvekt (10-100 g). I praksis så mye som du kan drikke uten at du blir kvalm og kaster opp.

Nyttig å vite når du skal bruke medisinsk kull

 • Medisinsk kull er ikke alltid nødvendig eller riktig å gi.
 • Du bør alltid ringe Giftinformasjonen​ eller lege for råd før du gir/tar medisinsk kull.
 • Jo tidligere kullet gis etter uhellet, jo bedre effekt har det.
 • Medisinsk kull er ikke alltid tilstrekkelig for å forhindre en forgiftning. Andre tiltak kan også være nødvendig.
 • Medisinsk kull skal ikke tvinges i pasienten.​

Når skal medisinsk kull ikke brukes?

 • ​Ved svelging av etsende stoffer
 • Ved svelging av tennvæske, white spirit, bensin eller lignende
 • Til personer med nedsatt bevissthet eller kramper
 • Til personer som er kvalme eller som kaster opp
 • Når det er svelget stoffer som ikke bindes til kull, for eksempel bordsalt eller legemidler som jern, litium eller fluor

Hvordan få barn til å svelge medisinsk kull?

Medisinsk kull fås kjøpt reseptfritt på apoteket som mikstur. Medisinsk kull har lite smak, men kan ha en ubehagelig konsistens. For å få barn til å drikke kull, kan det være lurt å blande kullet ut i brus eller saft, og drikke det med sugerør. Ikke bruk tvang. Har barnet allerede symptomer, ikke gi kull. 

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Medisinsk kull kan motvirke forgiftning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 29. august 2023 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/forstehjelp-ved-forgiftninger/medisinsk-kull-kan-motvirke-forgiftning/

Sist oppdatert tirsdag 29. august 2023