Medisinsk kull kan motvirke forgiftning

Medisinsk kull er spesialbehandlet kull som kan være nyttig å gi ved forgiftningsuhell. ​​​​Det er ikke alltid nødvendig eller riktig å gi kull. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd og veiledning.

Lite barn med lys lugg som drikker medisinsk kull etter forgiftningsuhell

Medisinsk kull kan i noen tilfeller være aktuelt for å dempe forgiftningssymptomer

Medisinsk kull binder seg til mange ulike stoffer, blant annet de fleste legemidler, sopp- og plantegifter. På denne måten kan kull redusere opptaket av giftige stoffer i kroppen.

Det er viktig å gi kullet så raskt som mulig etter uhellet. Derfor bør alle med små barn ha flytende medisinsk kull hjemme. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd før du gir medisinsk kull, eller ring lege.​

​​​Når skal man gi medisinsk kull?

Når det er fare for forgiftning med stoffer som bindes til kull og det er svelget en mengde som forventes å gi symptomer, kan det i noen tilfeller være aktuelt å gi kull. Eksempler på stoffer som bindes til kull kan være:

 • ​soppgifter
 • plantegifter
 • de fleste legemidler
 • andre produkter som for eksempel rottegift

Det er ikke alltid nødvendig eller riktig å gi kull. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering av forgiftningsrisiko, og for råd om videre behandling.

​Hvor mye medisinsk kull skal man gi?

 • Barn under 1 år: Kontakt Giftinformasjonen eller lege for råd
 • Barn 1-4 år: Cirka 10 gram. Det kan i enkelte tilfeller være riktig å gi en større mengde kull, kontakt Giftinformasjonen for råd
 • Barn 5-16 år og voksne: 0,5 – 1 g/kg kroppsvekt (10-100 g). I praksis så mye som du kan drikke uten at du blir kvalm og kaster opp

Nyttig å vite når man skal bruke medisinsk kull

 • Medisinsk kull er i seg selv helt ufarlig, men er ikke alltid nødvendig eller riktig å gi.
 • Medisinsk kull er ikke alltid tilstrekkelig for å forhindre en forgiftning. Andre tiltak kan også være nødvendige.
 • Du bør alltid ringe Giftinformasjonen​ eller lege for råd før du gir/tar medisinsk kull.
 • Jo tidligere kullet gis etter uhellet, jo bedre effekt har det.
 • Medisinsk kull skal ikke tvinges i pasienten.​

Når skal man ikke bruke medisinsk kull?

 • ​Ved svelging av etsende eller irriterende stoffer
 • Ved svelging av tennvæske, white spirit, bensin eller lignende
 • Til personer med nedsatt bevissthet eller kramper
 • Til personer som er kvalme eller som kaster opp
 • Når det er inntatt stoffer som ikke bindes til kull, for eksempel bordsalt eller legemidler som jern, litium eller fluor

Mer om medisinsk kull

Medisinsk kull fås kjøpt reseptfritt på apoteket som mikstur og tabletter. Tabletter bør røres ut i væske før man gir det. Medisinsk kull har lite smak, men kan ha en ubehagelig konsistens. Hvis barn skal drikke kull, kan det være lurt å blande kullet ut i brus eller saft, og drikke det med sugerør.

Har du spørsmål om medisinsk kull kan du ta kontakt med ditt lokale apotek eller ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00).

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert søndag 5. januar 2020