Medisinsk kull kan motvirke forgiftning

Medisinsk kull er spesialbehandlet kull som kan være nyttig å gi ved forgiftningsuhell. ​​​​

barn som drikker

Illustrasjon: Helga Ruus Lorentzen

Medisinsk kull binder seg til mange ulike stoffer, blant annet de fleste legemidler, sopp- og plantegifter. På denne måten kan kull redusere opptaket av giftige stoffer i kroppen.

Det er viktig å gi kullet så raskt som mulig etter uhellet. Derfor bør alle med små barn ha medisinsk kull hjemme. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd før du gir medisinsk kull, eller ring lege.​

​​​Når skal man gi medisinsk kull?

Når det er fare for forgiftning med stoffer som bindes til kull, for eksempel:

 • ​soppgifter
 • plantegifter
 • de fleste legemidler
 • andre produkter som f.eks. rottegift

Når det er svelget en mengde som forventes å gi symptomer, kontakt Giftinformasjonen for vurdering av forgiftningsrisiko.

​Hvor mye medisinsk kull skal man gi?

 • Barn under 1 år: Kontakt Giftinformasjonen eller lege for råd
 • Barn 1-12 år: 10 gram
  • Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å gi større mengder kull
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd

 • Barn over 12 år og voksne: 25 - 100 gram

Nyttig å vite når man skal bruke medisinsk kull

 • Medisinsk kull er i seg selv helt ufarlig, men er ikke alltid nødvendig å gi.
 • Medisinsk kull er ikke alltid tilstrekkelig for å forhindre en forgiftning. Andre tiltak kan også være nødvendige.
 • Du bør alltid ringe Giftinformasjonen​ eller lege for råd før du gir/tar medisinsk kull.
 • Jo tidligere kullet gis etter uhellet, jo bedre effekt har det.
 • Medisinsk kull skal ikke tvinges i pasienten.​

Når skal man ikke bruke medisinsk kull?

 • ​Ved svelging av etsende eller irriterende stoffer
 • Ved svelging av tennvæske, white spirit, bensin eller lignende
 • Til personer med nedsatt bevissthet eller kramper
 • Til personer som er kvalme eller som kaster opp
 • Når det er inntatt stoffer som ikke bindes til kull, f.eks. bordsalt eller legemidler som jern, litium eller fluor

Mer om medisinsk kull

Medisinsk kull fås kjøpt reseptfritt på apoteket som mikstur og tabletter. Brusegranulat og tabletter bør røres ut i væske før man gir det. Medisinsk kull har lite smak, men kan ha en ubehagelig konsistens. Hvis barn skal få kull, kan det være lurt å blande kullet ut i brus eller saft.

Har du spørsmål om medisinsk kull kan du ta kontakt med ditt lokale apotek eller ringe Giftinformasjonen. ​​

Giftinformasjonen har også utgitt en brosjyre om medisinsk kull: Forebygging av forgiftninger