Hoggorm

I Norge har vi én giftig slangeart, hoggorm (Vipera berus). Hoggormgiften er en kompleks blanding av ulike stoffer som virker på kroppen på forskjellige måter. Et bitt kan føre til alt fra ingen reaksjon til alvorlig forgiftning.

Hoggorm kan gi alvorlig forgiftning, den har et mørkt siksakbånd langs ryggen

​Ho​ggorm.

Illustrasjon: Colourbox

Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformige prikker med 3-9 millimeters avstand. Hvor alvorlig forgiftning hoggormbittet gir, avhenger blant annet av alder, vekt, helsetilstand, hvor på kroppen ormen har bitt, og hvor mye gift som er sprøytet inn. I minst 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift (= tørre bitt), og ingen reaksjon oppstår. 

Symptomer ved forgiftning med hoggorm

I tilfeller der ormen har sprøytet inn gift, vil symptomer vanligvis komme raskt (gjerne innen 1-2 timer). Ofte får du bare lette symptomer som smerte, lett hevelse og blålig misfarging rundt bittstedet. I alvorlige tilfeller kan hoggormbitt blant annet føre til nedsatt allmenntilstand, kvalme/oppkast, svimmelhet, pusteproblemer og bevisstløshet. Hevelsene kan utvikle seg gradvis og tidlig behandling kan være viktig for å hindre alvorlig utvikling. 

Ved totalt fravær av symptomer 2 timer etter bittet, er det sannsynlig at du har fått et tørt bitt. 

Førstehjelp ved forgiftning med hoggorm

Ring 113 ved symptomer som oppkast, svimmelhet, besvimelse, pusteproblemer eller raskt utviklende hevelse.

I andre tilfeller, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling. 

 • Hold deg mest mulig i ro, barn bør om mulig bæres til transport
 • La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet) 
 • Hold den bitte kroppsdelen i ro og hvis mulig i høyt leie, også under eventuell transport til legevakt/sykehus 
 • Dersom du blir bitt når du befinner deg langt fra sivilisasjonen (på fjellet, i skogen, på øy el.), bør du komme deg til mer sentrale områder
 • Ved begynnende hevelse, tegn rundt hevelsen med en penn og noter tiden slik at det er lettere å følge med på utviklingen

Hvem kan se an hjemme? 

 • Friske unge og voksne som er bitt i fot eller hånd og som kun har milde symptomer, kan i noen tilfeller (under gitte betingelser), se an hjemme etter veiledning fra Giftinformasjonen. Ring 22 59 13 00. 

Hvem skal til sykehus?

 • Alle med symptomer, også noen av tilfellene med milde symptomer (unntak: se over “Hvem kan se an hjemme?”) 
 • Alle barn, eldre og gravide 
 • De som er bitt andre steder enn i armer og ben som for eksempel i rumpa, skrittet, hoderegionen, bryst, mage eller rygg 
 • Personer med redusert allmenntilstand 
 • Personer som bruker ACE-hemmere (en type blodtrykksmedisin) 

Om du ikke hører til en av kategoriene over, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for å få råd om videre oppfølging og behandling. 

Behandling på sykehuset

 • På sykehuset kan det bli aktuelt å gi motgift
 • Stivkrampevaksine gis etter gjeldene retningslinjer (snakk med lege/legevakt)