Gjødselgass - hydrogensulfid

Gjødselgass kan bestå av mange ulike gasser. Hydrogensulfid er den viktigste, da gassen er svært giftig og kan gi alvorlige forgiftninger. Ring 113 hvis noen har besvimt. Trekk unna straks.

Bonde som rengjør i fjøs med kyr

Ved omrøring i gjødselkjellere kan den svært giftige hydrogensulfid frigjøres.

Hydrogensulfid er en svært giftig gass 

Hydrogensulfid produseres ved biologisk nedbrytning av svovelholdige produkter uten oksygen til stede (anaerobt). For eksempel ved nedbrytning av kloakk, gjødsel og fisk. Gassen er fargeløs, tyngre enn luft og kan lukte som råtne egg i lavere konsentrasjoner. 
 
Høy konsentrasjon av hydrogensulfid kan gi gjødselgassforgiftning. Eksempel på en slik situasjon er omrøring eller tømming av husdyrgjødsel i gjødselkjellere.  
 
Denne gassen er også et biprodukt i mange industrielle prosesser, som for eksempel oljeraffinering og treforedling. 

Symptomer ved forgiftning med hydrogensulfid 

Lette symptomer 

Lave konsentrasjoner av hydrogensulfid kan irritere øyne, hud og slimhinner i munn, nese og svelg. Mild svimmelhet og hodepine kan også være symptomer på lett forgiftning. 
 
Har noen vært nær besvimelse eller har besvimt, bør du ringe 113. Informasjon om førstehjelp finner du her.  

Alvorlige symptomer  

Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi: 
 • Raskt innsettende bevissthetstap (besvimelse) i løpet av få åndedrag
 • Kramper
 • Lammelser i muskulatur
 • Pustestans
 • Død 

Førstehjelp ved forgiftning med hydrogensulfid 

Ved mistanke om alvorlige situasjoner med gjødselgasser: 

 • Ring 113 
 • Det kan være livsfarlig å forsøke redde en bevisstløs person i et område med hydrogensulfid   
 • Redningspersonell med riktig utstyr må hente ut bevisstløse personer  

Personer som er ved bevissthet (våkne): 

 • Sitt oppreist eller halvsittende 
 • Strikt hvile (ingen anstrengelser)

Personer som er bevisstløse, men er i frisk luft: 

 • Ring 113
 • Gi livreddende førstehjelp  
Det er liten risiko for at personene rundt pasienten blir forgiftet så lenge de har trukket seg unna kilden for gassen. Det er altså ikke farlig å gi førstehjelp til en pasient som er i frisk luft. Dette gjelder også innblåsninger (munn-til-munn).

Ved mistanke om situasjon ved lavere konsentrasjon av gjødselgasser: 

 • Trekk deg unna gasskilden  
 • Sørg for hvile og unngå anstrengende fysisk aktivitet i 24-48 timer 
 • Ved irritasjon i øyne, skyll 2-5 minutter med rennende lunkent vann 

Hvem bør kontakte lege? 

Kontakt lege hvis du: 
 • Har hatt besvimelse eller vært nær besvimelse 
 • Har pustebesvær eller andre alvorlige symptomer
 • Har en underliggende sykdom i luftveiene eller hjertesykdom fra tidligere 
 • Er gravid

Hvem kan se an hjemme? 

Du kan se an hjemme hvis du har eller har hatt lette symptomer som gradvis blir bedre. Lette symptomer kan være irritasjon i øyne, munn og luftveier, mild svimmelhet og mild hodepine. Du bør likevel holde deg i ro og unngå fysiske anstrengelser de første timene for å vurdere symptomene.  

Hvis du er i tvil, kan du ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Gjødselgass - hydrogensulfid. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 27. september 2022 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-gasser/hydrogensulfid/

Sist oppdatert tirsdag 27. september 2022