Gjødselgass - hydrogensulfid

Hydrogensulfid er den viktigste bestanddelen i gjødselgass. Gassen er svært giftig og kan gi alvorlige forgiftninger. Den er fargeløs, tyngre enn luft og kan lukte som råtne egg.

Illustrasjonsbilde av person i fjøs

Hydrogensulfid produseres naturlig ved biologisk nedbrytning av svovelholdige produkter, som for eksempel kloakk, gjødsel og fisk. Denne gassen er også et biprodukt i mange industrielle prosesser, som for eksempel oljeraffinering og treforedling.

Symptomer på gjødselgassforgiftning

Lave konsentrasjoner av hydrogensulfid kan irritere øyne, hud og slimhinner i munn, nese og svelg. Hoste og pustebesvær kan også oppstå.

Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi raskt bevissthetstap, alvorlige symptomer og død.

Førstehjelp ved gjødselgassforgiftning

  • Ring 113 ved alvorlige symptomer
  • Fjern personen fra gasskilden, uten å sette deg selv i fare
  • Redningspersonell må sikres med riktig utstyr før de går inn og henter ut en bevisstløs person. Det er mange eksempler på at noen har gått inn for å hente ut forgiftede personer, og som selv ender opp med alvorlige symptomer eller dødsfall
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 18. juni 2019

Fant du det du lette etter?