Giftige gasser

Det finnes mange ulike gasser. Hvor farlige de er varierer, og faren ved å puste dem inn er avhengig av blant annet konsentrasjon og eksponeringstid.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Illustrasjonsbilde av en person som er omringet av gass

Giftinformasjonen er åpen hele døgnet og gir råd om videre oppfølging hvis uhellet er ute. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Giftige gasser. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-gasser/