Karbonmonoksid (kullosforgiftning)

Karbonmonoksid (CO), eller kullos som det også kalles, er en giftig gass uten farge eller lukt. Karbonmonoksid dannes ved ufullstendig forbrenning, som vil si forbrenning av materiale der det er begrenset tilgang på oksygen. Det fins normalt små mengder karbonmonoksid i kroppen og i lufta vi puster.

Karbonmonoksid er en svært giftig gass, kommer ut av eksosrør på bil

Er du helsepersonell og ønsker mer utfyllende informasjon om karbonmonoksid, se behandlingsanbefalingen vår hos Helsebiblioteket.

Kilder til karbonmonoksid

 • Ved brann dannes mye karbonmonoksid i den fasen av brannen hvor det ikke er røykdannelse. Grilling innendørs, som i telt og bobiler, kan bli svært farlig og må ikke forekomme.
 • Ufullstendig forbrenning av propan kan gi store mengder karbonmonoksid, i tillegg til at oksygenet i rommet forbrukes. Feil bruk og feil på gassvannvarmere til hyttedusjer har i flere tilfeller ført til forgiftning. Grunnen til at gassvannvarmere er spesielt problematiske, er at de har et høyt gassforbruk og at de brukes i små rom som bad. Annet gassdrevet utstyr, som kjøleskap og gasskomfyrer, danner også karbonmonoksid dersom forbrenningen er ufullstendig.
 • Karbonmonoksid-forgiftninger forekommer i tillegg når folk har jobbet i rom med aggregater. Dette skjer typisk i rom med dårlig utlufting, kjellere og lignende.

Hvor giftig er karbonmonoksid?

Giftigheten av karbonmonoksid er avhengig av konsentrasjonen og hvor lenge du har vært utsatt for gassen. Alder, generell allmenntilstand og tidligere sykdommer spiller også inn. Er du gravid, skal du være særlig oppmerksom, da fosteret er spesielt følsomt. Dette kan du lese mer om i kullos og gravide.

Karbonmonoksid kan gi alt fra milde symptomer, som går over av seg selv, til alvorlige og dødelige symptomer som krever intensiv behandling på sykehus.

Symptomer på kullosforgiftning

Milde symptomer er blant annet:

 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diaré

Mer alvorlige symptomer er blant annet:

 • Forvirring
 • Irritabilitet
 • Redusert bevissthet
 • Besvimelse
 • Hjertebank
 • Brystsmerter (angina)
 • Endret pust
 • Redusert blodtrykk
 • Hjerterytmeforstyrrelse

Førstehjelp ved kullosforgiftning

Ved alvorlige symptomer, ring 113.

 • Fjern personen fra kilden uten å sette deg selv i fare
 • Gravide skal følges opp selv ved milde symptomer
 • Unngå anstrengelser, sørg for ro/hvile etter eksponeringen
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Karbonmonoksid (kullosforgiftning). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 3. september 2021 [hentet søndag 3. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-gasser/karbonmonoksid/

Sist oppdatert fredag 3. september 2021