Nitrøse gasser

Nitrøse gasser er gasser som oftest gir symptomer fra nedre luftveier (lungene) og det kan ta flere timer før symptomer oppstår.

Det er sett noen forgiftninger med nitrøse gasser etter søl med salpetersyre, i silo og innendørs i ishaller (avgasser fra isbehandlingsmaskin).

Symptomer ved forgiftning

  • Lett til kraftig irritasjon i øyne, nese, munn og svelg
  • Hoste
  • Heshet
  • Ubehag i brystet/brystsmerter
  • Pustebesvær

De første symptomene kan være beskjedne eller fraværende. Forgiftningen kan likevel få et alvorlig forløp og det er viktig at du følger med.

Førstehjelp ved forgiftning

Ved alvorlige symptomer, ring 113

  • Fjern personen fra kilden, uten å sette deg selv i fare
  • Unngå fysisk anstrengelse i 24-48 timer etter uhellet

Hvem skal følges opp av lege eller på sykehus?

Personer som har blitt utsatt for nitrøse gasser skal observeres hos lege eller på sykehus i minimum 12 timer, selv om de første symptomene er beskjedne eller fraværende.

Personer med kraftigere symptomer bør observeres på sykehus i 24 timer etter eksponering.

Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) kan kontaktes for råd om videre oppfølging og behandling.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 18. juni 2019

Fant du det du lette etter?