Tørrkoking av smokker og tåteflasker

Smelting av plastikk i forbindelse med tørrkoking av smokker og tåteflasker kan forårsake mye røyk og vond lukt. Ved rask evakuering vil dette først og fremst gi irritasjonssymptomer.

Illustrasjonsbilde av tåteflaske og smokk

Hvor lenge du er utsatt for røyken har betydning for om du får symptomer eller ikke, og hvor alvorlige disse blir. Personer som har sovet i røyken kan få kraftigere symptomer. Alvorlige forgiftninger er sjeldne, men det kan være behov for oppfølging hos lege eller på sykehus i enkelte tilfeller.

Symptomer

 • Irritasjon i øyne, nese og svelg
 • Hoste
 • Hodepine
 • Uvelhet

Ved uhell

Ved alvorlige symptomer, ring 113

 • Sørg for skikkelig utlufting
 • Fjern kilden til røyken
 • Ikke opphold deg i rommene før det er luftet godt ut
 • Unngå fysisk anstrengelse det neste døgnet

Selv ved god utlufting kan lukten bli sittende. Lukten i seg selv er ufarlig, men hvis det er sot på vegger, tak og lignende, bør dette vaskes bort.

Når må jeg til lege?

 • ​Hvis man har oppholdt seg i røyken i lengre tid (for eksempel sovet)
 • Snakk med Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) dersom barn er utsatt for røyk
 • Ved lette symptomer kan du se det an hjemme, men unngå fysisk anstrengelse
 • Kontakt lege ved vedvarende og/eller kraftige symptomer, eller hvis symptomer blusser opp
 • Kontakt gjerne Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling