Tørrkoking av smokker og tåteflasker

Smelting av plastikk i forbindelse med tørrkoking av smokker og tåteflasker kan forårsake mye røyk og vond lukt. Ved rask evakuering vil dette først og fremst gi irritasjonssymptomer.

Illustrasjonsbilde av tåteflaske og smokk

Illustrasjon: Mostphotos

Hvor lenge du er utsatt for røyken har betydning for om du får symptomer eller ikke, og hvor alvorlige disse blir. Personer som har sovet i røyken kan få kraftigere symptomer. Alvorlige forgiftninger er sjeldne, men det kan være behov for oppfølging hos lege eller på sykehus i enkelte tilfeller.

Symptomer

 • Irritasjon i øyne, nese og svelg
 • Hoste
 • Hodepine
 • Uvelhet

Ved uhell

Ved alvorlige symptomer, ring 113

 • Sørg for skikkelig utlufting
 • Fjern kilden til røyken
 • Ikke opphold deg i rommene før det er luftet godt ut
 • Unngå fysisk anstrengelse det neste døgnet

Selv ved god utlufting kan lukten bli sittende. Lukten i seg selv er ufarlig, men hvis det er sot på vegger, tak og lignende, bør dette vaskes bort.

Når må jeg til lege?

 • ​Hvis man har oppholdt seg i røyken i lengre tid (for eksempel sovet)
 • Snakk med Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) dersom barn er utsatt for røyk
 • Ved lette symptomer kan du se det an hjemme, men unngå fysisk anstrengelse
 • Kontakt lege ved vedvarende og/eller kraftige symptomer, eller hvis symptomer blusser opp
 • Kontakt gjerne Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling