Tørrkoking av smokker og tåteflasker

Tørrkoking av smokker og tåteflasker kan forårsake mye røyk og vond lukt. Ved rask evakuering og god utlufting vil dette først og fremst gi irritasjonssymptomer.

Tåteflaske med melk, kork, smokk og børste til rengjøring plassert på en blå overflate.

Ved tørrkoking av smokker og tåteflasker bør du lufte godt ut i boligen.

Tørrkoking kan gi mye røyk 

Situasjoner hvor kjeler eller kasseroller har blitt stående på kokeplaten og vannet har kokt helt bort, er et eksempel på tørrkoking. Uavhengig om det var tåteflasker, smokker eller mat som var i kjelen, kan det dannes mye røyk og lukt.
 
Hvor lenge du er utsatt for røyken har betydning for hvilke symptomer du kan få. Har du for eksempel sovet en stund i røyken kan du få kraftigere symptomer enn hvis du raskt kom deg unna den verste røyken.
 
Alvorlige forgiftninger er sjeldne, men i enkelte tilfeller kan det være behov for oppfølging hos lege eller på sykehus.

Symptomer ved innånding 

Lette symptomer kan være:
 • Irritasjon i øyne, nese og svelg 
 • Hoste
 • Hodepine
 • Uvelhet
Mer alvorlige symptomer kan være: 
 • vedvarende eller kraftig hoste 
 • tap av bevissthet
 • nedsatt allmenntilstand
 • luftveissymptomer som blir verre eller kommer tilbake 

Hva bør du gjøre? 

 • Ved alvorlige symptomer, ring 113 
 • Sørg for god utlufting i boligen 
 • Fjern kjelen/kilden til røyken 
 • Ikke opphold deg i rommene med røyk før det er luftet godt ut 
 • Unngå fysisk anstrengelse det neste døgnet 
Selv ved god utlufting kan lukten bli sittende. Lukten i seg selv er ufarlig så lenge røyken og gassene er luftet ut. 

Når bør du oppsøke lege? 

 • Hvis du har oppholdt seg i røyken i lengre tid (for eksempel sovet) 
 • Ved kraftige symptomer (besvimelse, pustebesvær og kraftig hoste) 
 • Ved symptomer som forverres 
 • Ved symptomer som ikke gradvis blir bedre 
 • Hvis du er gravid og har symptomer (også lette) 
Hvis du har barn som er utsatt for mer røyk enn deg og som har symptomer, bør du kontakte Giftinformasjonen for vurdering, eller kontakte lege.  

Når kan du se an hjemme? 

 • Ved lette symptomer (mild irritasjon i øyne, hals og luftveier) kan du se det an hjemme, men unngå fysisk anstrengelse 
 • Ved kortvarig eksponering for røyken 
 • Ved situasjoner hvor kilden for røyken er fjernet, det er luftet godt ut i boligen, men det fortsatt er lukt etter uhellet 

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Tørrkoking av smokker og tåteflasker. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 28. september 2022 [hentet lørdag 13. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-gasser/smeltet-og-brent-plast/

Sist oppdatert onsdag 28. september 2022