Unngå kullosforgiftning

Ferietid betyr for mange båtliv, hyttekos, grilling, telting, campingturer og kanskje oppussing. Dessverre blir flere karbonmonoksidforgiftet på grunn av manglende kunnskap om riktig og trygg bruk av utstyr som aggregater, gassdrevne apparater og griller. Det kan føre til alvorlige symptomer og dødsfall. Dette er forgiftninger som kunne vært unngått.

Bilde av båter og campingsite

Illustrasjon: Lars Johansson / Mostphotos

​Er du helsepersonell og ønsker mer utfyllende informasjon om karbonmonoksid, se behandlingsanbefalingen vår hos Helsebiblioteket.

Små og dårlig ventilerte rom kan bli en felle

Mange er kjent med at karbonmonoksid (CO, kullos) dannes ved brann. Også i andre situasjoner og under andre forhold vil CO kunne dannes og føre til forgiftninger.

Bruk av bensin-/dieselmotorer, kullgriller og lignende

Ved bruk av diesel-/bensinmotorer (strømaggregat, motorsager og lignende) og kullgriller/engangsgriller i små eller lufttette rom kan det raskt dannes farlige mengder karbonmonoksid.

Arbeid i kjellere med diesel/bensindrevet aggregat, og grilling og lignende i fortelt/telt/under kalesjen i båt eller innendørs har i flere tilfeller ført til alvorlige kullosforgiftninger. 

Bruk av bensin-/dieselmotorer, kullgriller og lignende må derfor bare foregå utendørs.

Bruk av propandrevne apparater innendørs

Feil på propandrevne apparater som for eksempel vannvarmere på hytter kan også raskt danne større mengder kullos.

Det er viktig å sørge for riktig montering av apparater/utstyr til innendørs bruk som drives av propan. Utstyret bør også ettersees og vedlikeholdes jevnlig for å unngå situasjoner som fører til kullosforgiftning.

Hvordan virker karbonmonoksid på kroppen?

​Karbonmonoksid er en fargeløs og luktfri gass. Farlige konsentrasjoner kan være til stede uten at det er røyk. Flere forgiftninger skjer når folk ligger og sover.

Mekanismene for CO-forgiftning er kompliserte, men skyldes blant annet at CO binder seg til hemoglobinet i de røde blodcellene og forhindrer oksygentransport. Dette fører til at kroppens organer får for lite oksygen. Dette gir ulike symptomer.

Forgiftningssymptomene ved karbonmonoksid er ofte uspesifikke. Vanlige symptomer er:

 • Kvalme
 • Utmattelse
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Tungpust
 • Oppkast
 • Diaré 

I alvorlige tilfeller kan forgiftning føre til koma, pustestans, hjertestans, kramper, varige skader på nervesystemet, hjerneskade og død.

Råd for å unngå kullosforgiftning

​Kunnskap om hva som kan føre til CO-forgiftning er viktig for å forebygge unødvendige forgiftninger og dødsfall.

 • Sørg for at du bruker utstyr og apparater riktig. Ikke bruk aggregater, primus, griller eller lignende innendørs, i dårlige ventilerte rom, i telt osv.
 • Hvis apparatet er ment for innendørs bruk, sørg for god ventilasjon i rommet.
 • Skru av apparatet før du legger deg for å sove.
 • Gå jevnlig over og vedlikehold utstyr som brukes. Søk råd hos fagfolk.
 • Det er lurt å bruke kullosalarm i hytter, båter eller lignende hvor det brukes gass eller aggregater til oppvarming og matlaging.

Førstehjelp ved forgiftning

 • Ved alvorlige symptomer ring 113. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) veileder i førstehjelp.
 • Unngå videre eksponering, fjern pasienten fra kilden og sørg for god lufting.
 • Gravide skal følges opp selv ved milde symptomer. Foster er mer følsomt for forgiftning med CO, og særlige retningslinjer finnes for gravide.
 • Barn, eldre, personer med hjerte- og karsykdom, lungesykdom og lignende kan også være mer utsatt for kullosforgiftning.
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling. Giftinformasjonen er døgnåpen alle dager i året og gir råd og veiledning ved mistanke om akutte forgiftninger både til allmennhet og helsepersonell.