Unngå kullosforgiftning

Giftinformasjonen opplever at flere blir forgiftet med karbonmonoksid på grunn av manglende kunnskap om riktig og trygg bruk av utstyr som aggregater, gassdrevne apparater og griller. Dette kan gi alvorlige symptomer og dødsfall.

""

Små og dårlig ventilerte rom kan bli en felle

Mange er kjent med at karbonmonoksid (CO, kullos) dannes ved brann. Også i andre situasjoner og under andre forhold vil karbonmonoksid kunne dannes og føre til forgiftninger.

Bruk av bensin-/dieselmotorer, kullgriller og lignende

Ved bruk av diesel-/bensinmotorer (strømaggregat, motorsager og lignende) og kullgriller/engangsgriller i små eller lufttette rom kan det raskt dannes farlige mengder karbonmonoksid.

Arbeid i kjellere med diesel/bensindrevet aggregat, og grilling og lignende i fortelt/telt/under kalesjen i båt eller innendørs har i flere tilfeller ført til alvorlige forgiftninger. 

Bruk av bensin-/dieselmotorer, kullgriller og lignende må derfor bare foregå utendørs.

Bruk av propandrevne apparater innendørs

Feil på propandrevne apparater som for eksempel vannvarmere på hytter, kan også raskt danne større mengder karbonmonoksid.

Det er viktig å sørge for riktig montering av apparater/utstyr til innendørs bruk som drives av propan. Utstyret bør også ettersees og vedlikeholdes jevnlig for å unngå situasjoner som fører til forgiftning.

Hvordan virker karbonmonoksid på kroppen?

​Karbonmonoksid er en fargeløs og luktfri gass. Farlige konsentrasjoner kan være til stede uten at det er røyk. Flere forgiftninger skjer når folk ligger og sover.

Mekanismene bak forgiftning er kompliserte, men skyldes blant annet at karbonmonoksid binder seg til hemoglobinet i de røde blodcellene og forhindrer oksygentransport. Dette gir ulike symptomer, og symptomene kan være uspesifikke.

Vanlige symptomer er:

 • Hodepine
 • Kvalme
 • Svimelhet
 • Oppkast
 • Diaré 
 • Forvirring
 • Irritabilitet
 • Slapphet

I alvorlige tilfeller kan forgiftning føre til koma, pustestans, hjertestans, kramper, varige skader på nervesystemet, hjerneskade og død.

Råd for å unngå kullosforgiftning

​Kunnskap om hva som kan føre til forgiftning er viktig for å forebygge forgiftninger og dødsfall.

 • Sørg for at du bruker utstyr og apparater riktig. Ikke bruk aggregater, primus, griller eller lignende innendørs, i dårlige ventilerte rom, i telt osv.
 • Dersom apparatet er ment for innendørs bruk, sørg for god ventilasjon i rommet.
 • Skru av apparatet før du legger deg for å sove.
 • Gå jevnlig over og vedlikehold utstyr som brukes. Søk råd hos fagfolk.
 • Det er lurt å bruke kullosalarm i hytter, båter eller lignende hvor det brukes gass eller aggregater til oppvarming og matlaging.

Førstehjelp ved forgiftning

 • Ved alvorlige symptomer ring 113. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) veileder i førstehjelp.
 • Unngå videre eksponering, fjern pasienten fra kilden og sørg for god lufting.
 • Gravide skal følges opp selv ved milde symptomer. Foster er mer følsomt for forgiftning med karbonmonoksid, og det er egne retningslinjer for gravide.
 • Barn, eldre, personer med hjerte- og karsykdom, lungesykdom og lignende kan også være mer utsatt for kullosforgiftning.
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling. Giftinformasjonen er døgnåpen alle dager i året og gir råd og veiledning ved mistanke om akutte forgiftninger både til allmennhet og helsepersonell.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

For helsepersonell

Behandlingsanbefalinger ved akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Unngå kullosforgiftning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 3. september 2021 [hentet søndag 3. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-gasser/unnga-kullosforgiftning/

Sist oppdatert fredag 3. september 2021