Tørremidler gir sjelden forgiftning hos hund og katt

Det finnes forskjellige typer tørremidler som følger med matvarer, nye klesplagg, skoesker og liknende.

Hvit pose med grå skrift merket silikagel, liggende på et brunlig underlag.

Silikagel er små poser fylt med harde, faste kuler, og utgjør ingen forgiftningsfare ved uhellsinntak.

Silikagel

Silikagel er små poser fylt med harde, faste kuler. Posene er ofte merket silikagel / silica gel og/eller «Do not eat». Silikagel tas ikke opp i kroppen og har ingen forgiftningsfare hos hund og katt.

Oksygenabsorbenter

Oksygenabsorbenter er vanligvis i små poser med pulver. Oftest er 50-70% av innholdet finfordelt jernpulver.

Andre typer tørremidler

Det finnes også andre typer tørremidler som for eksempel kiselgel, aktivt kull, høyabsorberende polymer.

Hva skal du gjøre om hunden eller katten din har spist tørremidler?

  • Ved inntak av silikagel, se an hjemme.
  • Ved inntak av andre tørremidler, kontakt veterinær.
  • Giftinformasjonen besvarer ikke henvendelser om dyr.

Kontakt din veterinær ved forgiftninger hos dyr

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr.​​

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Tørremidler gir sjelden forgiftning hos hund og katt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 12. juni 2024 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/hund-og-katt/torremidler/

Sist oppdatert onsdag 12. juni 2024