Etylenglykol

Mange produkter kan inneholde etylenglykol eller etylenglykollignende forbindelser. Blant de vanligste er bilprodukter som kjøle-, frost- og bremsevæsker.

Mann heller i frostvæske

Etylenglykol finnes blant annet i frostvæske og er svært giftig.

Illustrasjon: Mostphotos

Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Forgiftning med etylenglykol

En liten slurk av ren frostvæske kan gi alvorlig forgiftning hos et lite barn. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av giftighet ved alle inntak med produkter som inneholder etylenglykol, også ved uhell hos voksne. Det er lite sannsynlig med forgiftning etter hudeksponering eller inhalasjon.

Etylenglykol (og derivater) er i seg selv lite giftige, men brytes ned til sure metabolitter i kroppen. Dannelsen av syrer endrer den naturlige syre-basebalansen i kroppen og kan føre til alvorlige symptomer.

​Symptomer ved forgiftning med etylenglykol

  • Magesmerter, brekninger, oppkast
  • Hyperventilering
  • Nedsatt bevissthet
  • Kramper, koma
  • Utvikling av nyresvikt

Symptomene kan være forsinket opp mot 24 timer ved samtidig inntak av etanol (vanlig alkohol).

Førstehjelp ved forgiftning med etylenglykol

  • Gi litt drikke
  • Dersom du har fått i deg etylenglykol, kontakt umiddelbart Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for å få hjelp til å vurdere forgiftningsrisikoen
  • Ved alvorlige symptomer, ring 113