Etylenglykol er svært giftig

Etylenglykol og noen typer glykoler er svært giftig. Produkter som kan inneholde dette er kjølevæske, frostvæske, radiatorvæske og bremsevæske til bil. Kan du ha svelget et produkt med etylenglykol, ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller ta kontakt med lege snarest.

Mann heller frostvæske i bilmotor

Etylenglykol finnes blant annet i frostvæske og er svært giftig

En liten slurk av ren frostvæske kan gi alvorlig forgiftning hos et lite barn. Hos voksne kan selv en slurk gi symptomer, og det bør vurderes om personen bør følges opp hos lege. 

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering hvis det er svelget produkter som kan inneholde etylenglykol, også ved uhell hos voksne.

Det er lite sannsynlig med forgiftning ved søl på hud eller innånding.

Produkter som kan inneholde etylenglykol

Eksempler på produkter som kan inneholde etylenglykol:

 • frostvæske
 • kjølevæske
 • bremsevæske
 • radiatorvæske
 • hydraulikkvæske
 • låsoljer
 • rustbeskyttelsesvæske

Hvis du tror at det kan være svelget et produkt som kan inneholde etylenglykol, bør du ta kontakt med Giftinformasjonen eller lege snarest.

​Symptomer ved forgiftning med etylenglykol

 • Magesmerter, brekninger, oppkast
 • Rask pust (hyperventilering)
 • Nedsatt bevissthet
 • Kramper
 • Utvikling av nyresvikt

Symptomer som er milde i starten kan likevel bli alvorlige senere. I tillegg kan symptomer være forsinket opp mot 24 timer hvis det er drukket alkoholholdige drikker samtidig (vin, øl, sprit eller liknende). Det er derfor viktig å få hjelp tidlig hvis dette er svelget.

Førstehjelp ved forgiftning med etylenglykol

 • ta litt drikke
 • kan det være svelget et produkt med etylenglykol, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering (døgnåpen telefon)
 • ved alvorlige symptomer eller stor mengde svelget, ring 113

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Etylenglykol er svært giftig. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 7. desember 2021 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/husholdningskjemikalier/etylenglykol/

Sist oppdatert tirsdag 7. desember 2021