Etylenglykol

Etylenglykol eller lignende forbindelser er svært giftig. Ulike produkter som kan inneholde dette er kjølevæske, frostvæske og bremsevæske til bil. Kan du ha svelget et produkt med etylenglykol, ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) døgnet rundt, eller ta kontakt med lege snarest.

Mann heller frostvæske i bilmotor

Etylenglykol finnes blant annet i frostvæske og er svært giftig.

En liten slurk av ren frostvæske kan gi alvorlig forgiftning hos et lite barn.

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering hvis det er svelget produkter som kan inneholde etylenglykol, også ved uhell hos voksne.

Det er lite sannsynlig med forgiftning ved søl på hud eller innånding.

​Symptomer ved forgiftning med etylenglykol

  • Magesmerter, brekninger, oppkast
  • Hyperventilering
  • Nedsatt bevissthet
  • Kramper, koma
  • Utvikling av nyresvikt

Symptomer som er milde i starten kan likevel bli alvorlige senere. I tillegg kan symptomer være forsinket opp mot 24 timer hvis det er drukket alkoholholdige drikker samtidig (vin, øl, sprit eller liknende). Det er derfor viktig å få hjelp tidlig hvis dette er svelget.

Førstehjelp ved forgiftning med etylenglykol

  • ta litt drikke
  • ved mistanke om at det er svelget produkt med etylenglykol, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering (døgnåpen telefon)
  • ved alvorlige symptomer eller stor mengde svelget, ring 113