Kjemikalier i hjemmet

I de ulike produktene du har hjemme finnes det kjemikalier som kan være giftige eller etsende. Her kan du finne informasjon om ulike kjemikalier.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Kjemikalier i hjemmet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/husholdningskjemikalier/