Kjemikalier i hjemmet

I de ulike produktene du har hjemme finnes det kjemikalier som kan være giftige eller etsende. Her kan du finne informasjon om ulike kjemikalier.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Kjemikalier i hjemmet. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet fredag 1. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/husholdningskjemikalier/