Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid finnes i ulike typer produkter og kan i verste fall være etsende på øyne, hud eller slimhinner. Start å skylle med vann ved uhell, gi litt drikke ved svelging. Svelging av skyllevann hos tannlegen med lav konsentrasjon (under 3%) er ufarlig ved en slurk.

Kjemisk formel av H2O2 på gullbakgrunn

Hydrogenperoksid brukes i produkter som rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler, blekemidler, kontaktlinseprodukter og hårprodukter. Eller som desinfeksjonsmiddel i munnen før en tannlegeundersøkelse.

Hvor farlig er hydrogenperoksid?

Det er mengden hydrogenperoksid i ett produkt som bestemmer hvor farlig det er å svelge det, eller søle det på hud eller øyne.

  Konsentrasjon hydrogenperoksid Faregrad
Øyne Opp til 3% Kan være sterkt irriterende
Øyne Over 3% Kan være etsende
Hud Opp til 10% Kan være sterkt irriterende
Hud Over 10% Kan være etsende
Svelging Under 3% Irriterende
Svelging 3% Kan være sterkt irriterende
Svelging Over 10% Etsende

Les mer om hva du bør gjøre ved uhell ved å trykke på lenken i "Faregrad".

Øyne

Ved søl av hydrogenperoksid fra 0% til 3% i øynene:

 • fjern eventuelt kontaktlinser
 • skyll øyet under rennenede, lunkent vann i 5 minutter
 • kontakt lege ved symptomer som ikke blir borte

Ved søl av hydrogenperoksid over 3% i øynene:

 • fjern eventuelt kontaktlinser
 • skyll straks under rennende, lunkent vann i minimum 15 minutter. Kontakt Giftinformasjonen for mer informasjon før skyllingen avsluttes, eller skyll i 30 minutter og dra til lege.

De fleste bør til undersøkelse hos lege.

Hud

Ved søl på hud med hydrogenperoksid over 10%:

 • skyll huden med rennende lunkent vann i 15 minutter
 • ved tegn til etseskade kan det være nødvendig å oppsøke lege. Ring eventuelt Giftinformasjonen for råd.

Svelging

Ved svelging av hydrogenperoksid i svake løsninger (under 3%):

Dette kan være mildt irriterende for magen. Du kan se an hjemme, så lenge det ikke er mer enn en slurk (ca. 30 ml). 

Ved svelging av hydrogenperoksid med ukjent konsentrasjon eller flere slurker:

 • skyll munnen
 • drikk ett glass vann
 • ring Giftinformasjonen for råd, 22 59 13 00 (døgnbemannet).

Ved svelging av hydrogenperoksid som er over 10%:

 • ring 113

Det er fare for etseskader og luftbobler i blodet.

Sympto​​​mer

​Symptomer avhenger av konsentrasjonen, produktet, kontakttid og andre innholdsstoffer.

Øyne

Avhengig av konsentrasjonen av hydrogenperoksid i produktet, kan det bli ulike symptomer som

 • svie, rødhet og smerter
 • rennende øyne
 • tåkesyn
 • lysskyhet
 • etseskade i øyet

Hud

 • forbigående bleking av hud
 • prikking i huden
 • etseskader

Svelging

 • kvalme, oppkast og magesmerter.
 • oppblåst magesekk
 • etseskader, som også kan føre til pusteproblemer

Ved inntak av store mengder eller sterkt konsentrerte løsninger, er det fare for at å få luftbobler i blodet. Dette kan gi alvorlige symptomer.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hydrogenperoksid. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 27. august 2021 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/husholdningskjemikalier/hydrogenperoksid/

Sist oppdatert fredag 27. august 2021