Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er et kjemikalium som brukes i en rekke produkter, blant annet i rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler, blekemidler, kontaktlinseprodukter og hårprodukter.

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Sympto​​​mer

​Avhengig av hvilken konsentrasjon hydrogenperoksid er tilsatt i prod​uktet, virker det irriterende til etsende på hud og slimhinner. Konsentrasjoner over ca 10% kan gi etseskader på hud og ved inntak. Etseskade på øye kan oppstå ved lavere konsentrasjoner enn dette.

Inntak

 • Kvalme, oppkast og magesmerter.
 • Luftdannelse i magesekk kan gi magesekkutvidelse.
 • Ved inntak av store mengder eller sterkt konsentrerte løsninger, er det fare for at det dannes luftbobler i blodet. Dette kan gi alvorlige symptomer.

Øyne

Avhengig av konsentrasjonen av hydrogenperoksid i produktet, kan det bli ulike symptomer som

 • Svie, rødhet og smerter
 • Tåreflod, tåkesyn, lysømfintlig
 • Etseskade i øyet

Førstehjelp

Inn​tak

 • Gi drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Øy​ne

 • Skyll godt med rennende lunkent vann og med myk stråle.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

​​​Hud

 • Skyll og vask godt.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.​​