Isopropanol

Isopropanol er en alkohol som kan føre til forgiftninger. Isopropanol brukes blant annet som løsemiddel, i desinfeksjonsmidler og i vindusspylervæske og lignende. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde av isopropanol, også kalt 2-Propanol

Giftighet av isopropanol

 • ​Det er fare for alvorlig forgiftning hos små barn selv ved svelging av små mengder, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og beghandling.

​Symptomer ved forgiftning

Ved en isopropanolforgiftning kommer symptomene ofte raskt, vanligvis innen 30 minutter - 2 timer:

 • kvalme, oppkast
 • trøtthet, ustøhet, sjangling, sløret tale
 • i alvorlige tilfeller:
  • lavt blodtrykk
  • pusteproblemer
  • bevisstløshet

Førstehjelp ved forgiftning

Ved svelging​​

 • Gi drikke
 • Alle barn med symptomer eller som har drukket en farlig mengde isopropanol skal følges opp med en gang hos lege eller på sykehus

Søl i øyne​​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann i myk stråle i noen minutter
 • Ved vedvarende symptomer etter skylling, kontakt lege

​​​Søl på huden​​

 • Skyll huden