Isopropanol

Isopropanol er en alkohol som blant annet brukes som løsemiddel, i desinfeksjonsmidler og i vindusspylervæske.

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølgin​​g. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Giftighet av isopropanol

​Det er fare for alvorlig forgiftning hos små barn ved in​​​ntak av 0,3 ml/kg 100 % isopropanol-oppløsning (for et barn på 10 kg tilsvarer dette ca 4,5 ml av et produkt med 70% isopropanol).

​Symptomer ved forgiftning

Ved en isopropanolforgiftning kommer symptomene ofte raskt, vanligvis innen 1 time:

 • kvalme, oppkast
 • trøtthet, ustøhet, sjangling, sløret tale
 • i alvorlige tilfeller:
  • lavt blodtrykk
  • pusteproblemer
  • bevisstløshet

Førstehjelp ved forgiftning

Ved svelging​​

 • Gi drikke
 • Alle barn med symptomer eller som har drukket en farlig mengde isopropanol skal følges opp omgående hos lege eller på sykehus

Søl i øyne​​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann i myk stråle i noen minutter
 • Ved vedvarende symptomer etter skylling, kontakt lege

​​​Søl på huden​​

 • Skyll huden