Isopropanol kan gi forgiftning

Isopropanol er en type alkohol som kan gi forgiftninger selv ved små mengder. Isopropanol kalles også isopropylalkohol, propan-2-ol eller 2-propanol.

Hånd som skriver og tegner kjemiske formler for isopropanol på whiteboard

Svelging av isopropanol kan gi forgiftning.

Om isopropanol

Isopropanol kan bli brukt i mange typer produkter som blant annet vindusspylervæsker, kondensfjerner og desinfeksjonsmidler.

Isopropanol kan gi samme symptomer som etanol i vin, øl, sprit og liknende drikkevarer, men det skal en mindre mengde isopropanol til for å gi alvorlige symptomer, enn hvis det er drukket etanol. Alvorlige symptomer kan være bevisstløshet og dårligere evne til å puste. Effekten kan også vare lenge, og det kan gi magesymptomer som oppkast, kvalme og magesmerter.

Selv om det kan være vanskelig å se forskjellen på en person som har fått i seg etanol og en person som har fått i seg isopropanol, er det viktig at svært rusede eller sløve personer får hjelp.

​Symptomer ved forgiftning av isopropanol

Svelging av isopropanol

Symptomene kommer ofte raskt, vanligvis innen 30 minutter til 2 timer.

 • Kvalme
 • Magesmerter
 • Oppkast (kan være blodig)
 • Trøtthet, sløvhet eller bevisstløshet
 • Russymptomer (for eksempel ustøhet, sjangling, sløret tale)
 • Lavt blodtrykk
 • Kan være lukt av aceton fra ånden

En av hovedfarene er hvis en person har nedsatt bevissthet og kaster opp samtidig. Da kan personen få oppkast i luftveiene. Dette kan utvikle seg til å bli en livstruende situasjon.

Søl i øyne

Isopropanol kan gi irritasjonssymptomer ved søl i øyne. Helt sjelden kan søl på øyne føre til at det dannes sår på hornhinnen.

Førstehjelp ved forgiftning med isopropanol

Ved svelging​​

Barn:

 • Gi litt drikke for å skylle munnen
 • Alle barn med symptomer bør følges opp hos lege
 • Barn uten symptomer:
  • kontakt Giftinformasjonen for vurdering (22 59 13 00) av mengden

Voksne:

Ved mistanke om at det er drukket isopropanol

 • Hvis personen er våken og kontaktbar, kan du ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00)
 • Ring 113 hvis personen
  • er bevisstløs
  • ikke svarer når de blir pratet til
  • ikke lar seg vekke
  • puster dårlig

Sløve og rusede personer som ikke kan ta vare på seg selv, bør alltid ha tilsyn. Det er vanlig å kaste opp etter å ha fått i seg isopropanol og det er derfor viktig at personen ikke ligger på ryggen eller i andre stillinger hvor det er risiko for å få oppkast i lungene, da dette kan være livstruende.

Voksne som har drukket isopropanol og er beruset bør til lege.

Søl i øyne​​

 • Skyll i 2-5 minutter. Du kan bruke rennende lunkent vann
 • Ved symptomer som fortsatt er tilstede mer enn 24 timer etter skylling; kontakt lege.
 • Ved symptomer som smerte eller tåkesyn/synsforstyrrelse som varer lengre enn 2 timer: til lege.

​​​Søl på huden​​

 • Skyll huden

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Isopropanol kan gi forgiftning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 1. juli 2022 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/husholdningskjemikalier/isopropanol/

Sist oppdatert fredag 1. juli 2022