Metanol (tresprit) kan gi alvorlig forgiftning

Metanol er en giftig alkohol. En sjelden gang kan metanol være tilsatt partier av smuglersprit. Dette har tidligere ført til epidemier med metanolforgiftning. Det kan ta mange timer før symptomer kommer. Kontakt Giftinformasjonen hvis du har drukket sprit av ukjent opphav, og har symptomer på metanolforgiftning.

Fire glassflasker med brun væske i forskjellige nyanser

Metanol er en svært giftig alkohol som kan være tilsatt smuglersprit.

Metanol er en giftig alkohol som kan være tilsatt smuglersprit

Metanol er en fargeløs alkohol som lukter sprit.

Metanol brukes vanligvis som løsemiddel, drivstoff til noen modellkjøretøy eller i industri. Iblant oppdages høye konsentrasjoner av metanol i smuglersprit, eller drikkevarer som omsettes utenfor det lovlige markedet.

Hjemmebrent alkohol forventes ikke å inneholde farlige mengder av metanol, med mindre det er tilsatt i ettertid. Dette gjelder hjemmebrent alkohol som kommer fra destillert sats bestående av vann, sukker og gjær.

Etanol eller metanol?

Etanol er den alkoholen som vi forventer å finne i drikkevarer som øl, vin, brennevin og sprit.

Det er vanskelig å skille mellom etanol og metanol. Det er enda vanskeligere å påvise metanol, hvis det er blandet med etanol. Da må det gjøres kjemiske analyser for å påvise metanol. 

Du bør ikke drikke sprit med ukjent opphav. Har du allerede drukket fra en flaske som du mistenker inneholder metanol, bør du kontakte Giftinformasjonen eller lege.

For å kunne si noe om faren for metanolforgiftning, trengs informasjon om:

 • når du har drukket spriten
 • symptomer
 • blodprøver

Analyse av metanol eller maursyre (nedbrytningsprodukt) i blodet er ikke alltid tilgjengelig. Det kan ta mange timer før legene kan bekrefte eller avkrefte mistanken om metanolinntak.

Det kan ta tid før alvorlige symptomer oppstår

Metanol brytes blant annet ned til maursyre i leveren. Metanol er ikke giftig i seg selv. Det er maursyre som er svært giftig, og kan føre til alvorlige symptomer. Fordi metanol må brytes ned i kroppen for å bli giftig, så kan det ta tid før symptomene på forgiftning kommer.

Først etter 10 til 30 timer vil det være dannet nok maursyre til å gi symptomer.

Hvis du har fått i deg etanol samtidig som metanol, vil det ta enda flere timer før maursyre dannes. Så lenge du har etanol i kroppen, kan nedbrytningen av metanol utsettes. Det kan dermed ta flere dager før symptomer på metanolforgiftning er synlig, hvis det blir drukket etanol jevnlig.

Symptomer på metanolforgiftning

Metanol gir ikke ruseffekter. Men hvis metanol er blandet med etanol, så kan etanol gi russymptomer.

Tidlige symptomer etter inntak av metanol

Symptomer som kan oppstå rett etter det er drukket metanol:

 • kvalme
 • brekninger
 • magesmerter

Dette er symptomer som kan likne reaksjoner etter stort inntak av vin, øl og sprit. Siden symptomene er uspesifikke, kan det lett forveksles med symptomer på noe annet. 

De alvorlige syptomene etter inntak av metanol kommer sent.

Symptomer som kommer sent (10-30 timer etter inntak)

Alvorlige symptomer på metanolforgiftning kan komme sent, og kan være:

 • rask pust og tung pust
 • slapphet, hodepine, forvirring og svimmelhet
 • smerter i brystet
 • synsforstyrrelser, tåkesyn og blinde flekker i synsfeltet

Skader på synet kan være varige.

Alvorlig forgiftning er dødelig dersom forgiftningen ikke behandles.

Når bør du kontakte lege?

Du bør kontakte lege hvis du har drukket sprit fra ukjente kilder (“sprit-taxi”, smuglersprit eller lignende) og har:

 • økende symptomer 10-30 timer eller mer, etter du drakk spriten
 • rask pust
 • synsforstyrrelser
 • unormal reaksjon på alkoholinntak, og en unormal “dagen derpå”

Det er viktig å informere legen om at du har drukket sprit av ukjent opphav, slik at helsepersonell får gjort de riktige undersøkelsene og vurderingene.

Ring gjerne Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd og veiledning, hvis du har milde symptomer og er usikker på hva du skal gjøre.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Metanol (tresprit) kan gi alvorlig forgiftning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert søndag 23. juli 2023 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/husholdningskjemikalier/metanol-tresprit/

Sist oppdatert søndag 23. juli 2023