Metanol (tresprit)

Metanol er en giftig alkohol som er vanskelig å skille fra etanol, og kan føre til alvorlige symptomer og død hvis man drikker det. Det kan ta tid før symptomene opptrer.

Bilde av en stor beholder av metanol

Metanol er en fargeløs alkohol som brukes i blant annet industrisammenheng og som løsemiddel.

Ved symptomer, ring 113. Giftinformasjonen er døgnåpen og kan kontaktes for råd på 22 59 13 00. Forgiftninger med metanol krever rask og riktig behandling.

Metanol er en fargeløs, lett brennbar væske med svak, stikkende lukt. Lukten er derimot vanskelig å kjenne dersom den er blandet i andre væskeblandinger. Metanol brukes blant annet i industrisammenheng og som løsemiddel, og kan inngå i produkter som bilprodukter og i drivstoff til modellkjøretøy.

Metanol kan finnes i "smuglersprit", men er ikke et resultat av feilproduksjon. Om metanol finnes i "smuglerspriten" har den blitt tilsatt produktet på et tidspunkt.

Det er vanskelig å skille mellom etanol (vanlig sprit) og metanol, uten å bruke kjemiske analysemetoder. I mange tilfeller dreier det seg om blandinger av etanol og metanol. Dette gjør det enda vanskeligere å bestemme innholdet av metanol.

Det kan ta tid før alvorlige symptomer oppstår

Metanol brytes ned til maursyre i kroppen, og det er dette nedbrytningsproduktet som fører til de alvorlige forgiftningssymptomene.

Først etter 10 til 30 timer vil det være dannet nok maursyre til å gi symptomer. Hvis man samtidig har drukket etanol, vil denne latenstiden (den tid det tar før man får symptomer) være enda lenger.

​​​Sympto​mer på metanolforgiftning

​Metanol i seg selv vil kort tid etter inntaket kunne forårsake kvalme, brekninger, magesmerter og mild påvirkning av sentralnervesystemet. Ruseffekten av metanol er minimal.

Symptomer

 • Slapphet, hodepine, forvirring og svimmelhet
 • Synsforstyrrelser, tåkesyn og blinde flekker i synsfeltet, kan gi varig synsskader ved alvorlig forgiftning
 • Rask pust og tungpustethet
 • Ved alvorlig forgiftning:
  • Koma
  • Kramper
  • Pustestans
  • Hjertestans
  • Død

Behandling av metanolforgiftning

Behandling av metanolforgifting krever sykehusinnleggelse, ring 113. Giftinformasjonen har døgnåpen telefon og kan kontaktes for råd.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert torsdag 2. juli 2020