Fluortabletter og tannkrem

Å få i seg mange fluortabletter eller tannkrem en sjelden gang er lite farlig, og kan ses an hjemme. Er det spist mange fluortabletter eller mye tannkrem, les under om hvilke mengder som kan gi symptomer, og om du bør kontakte lege.

Et barn pusser tennene

Tannprodukter og søtningsstoff

Giftinformasjonen opplever sjeldent at barn må til sykehus som følge av å ha spist for mye fluor. Mange barn får likevel milde og forbigående symptomer fra magen etter inntak av slike produkter. Symptomene skyldes ofte de kunstige søtningsstoffene tilsatt i produktet. Søtningsstoffene kan ha en avførende effekt.

Hvilken mengde fluorid kan være farlig?

 • Inntak hos barn over 10 kg kan ses an hjemme dersom mengden er mindre enn mengde oppgitt i tabellen under:
Type produkt Styrke (fluorid /F-) Mengde
Fluortabletter  0,25 mg 200 tabletter
Fluortabletter 0,5 mg 100 tabletter
Fluortabletter 0,75 mg 66 tabletter
     
Tannkrem med fluor 750 ppm / 0,075% 51 ml
Tannkrem med fluor 1000 ppm / 0,1% 38 ml
Tannkrem med fluor 1500 ppm/ 0,15% 25 ml

Kontakt Giftinformasjonen dersom:

 • barnet veier mindre enn 10 kg
 • det er inntatt større mengder enn i tabellen over
 • fluormengden oppgis som NaF for produktet (da dette ikke er det samme som F- (fluorid))
 • det er spist større mengder fluortabletter eller fluortannkrem flere dager på rad

Symptomer på fluorforgiftning

Symptomer på fluorforgiftninger kommer an på mengden som er inntatt. For de aller fleste uhell hos barn, oppstår det lette og forbigående symptomer som kan ses an hjemme.

Vanlige symptomer ved uhell:

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Diaré
 • Magesmerter/luft i magen

Symptomene forventes å komme innen 6 timer, i de fleste tilfeller innen 1 time.

Ved alvorlige forgiftninger kan det i tillegg bli:

 • Dehydrering
 • Skjelvinger
 • Lavt blodtrykk
 • Høy puls
 • Kramper

Disse barna skal følges opp på sykehus.

Behandling av fluorforgiftning

Inntak av tabletter eller tannkrem som er mindre enn mengden i tabellen over:

 • Trenger ingen behandling
 • Merk at forbigående symptomer fra magen likevel kan forekomme ved inntak over 10-20 fluortabletter, på grunn av søtningsstoffene
 • Kontakt lege ved langvarig eller kraftige symptomer

Inntak av tabletter eller tannkrem som er over mengden i tabellen over:

 • Oppfølging hos lege kan være aktuelt. Inntak av inntil 5 mg fluorid/kg vil vanligvis kunne ses an hjemme
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd og vurdering

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Fluortabletter og tannkrem. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. august 2023 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/legemiddelforgiftninger/fluortabletter-forgiftninger/

Sist oppdatert mandag 28. august 2023