Legemiddelforgiftninger

Får du i deg for mye av et legemiddel eller kosttilskudd, kan du bli forgiftet. ​

Illustrasjonsbilde av legemidler

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring: 113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen