P-piller

Inntak av p-piller er uproblematisk ved et stort engangsinntak, men kan føre til forbigående symptomer som kvalme, magesmerter og brekninger.

P-piller er lite farlig ved overdoser

Symptomer ved forgiftning med p-piller

  • Barn og voksne: Ved engangsinntak på opp til én kalenderpakning (21 eller 28 tabletter) forventes ingen eller lette symptomer.
  • Lette symptomer kan være blant annet kvalme, brekninger, magesmerter og hodepine.

Førstehjelp ved forgiftning med p-piller

  • Inntil et brett med p-piller krever ingen behandling.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. P-piller. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 25. juni 2024 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/legemiddelforgiftninger/p-piller/

Sist oppdatert tirsdag 25. juni 2024