P-piller

P-piller er lite farlig ved overdoser.

P-piller er lite farlig ved overdoser

Illustrasjon: iStock

Det er lite farlig for et barn å spise et brett med p-piller. Kontakt Giftinformasjonen hvis noen har spist mer enn dette.

Symptomer

Kvalme og brekninger kan oppstå.