Reisesyketabletter

Reisesyketabletter kan gi forgiftning ved overdoser. Kontakt Giftinformasjonen for råd hvis noen har fått i seg for mye reisesyketabletter. Ved alvorlige/livstruende symptomer ring 113.

Symptomer

Sløvhet, bevisstløshet, uro og kramper.

Behandling

  • Medisinsk kull kan være aktuelt, kontakt Giftinformasjonen for råd.
  • Ring 113 hvis noen har alvorlige symptomer.