Reisesjuketablettar

Reisesjuketablettar kan gi forgifting ved overdosar. Kontakt Giftinformasjonen for råd dersom nokon har fått i seg for mange reisesjuketablettar. Ved alvorlege/livstruande symptom, ring 113.

Symptom

Kjenner deg sløv, har svima av, kjenner uro og krampar.

Behandling

  • Medisinsk kol kan vere aktuelt, kontakt Giftinformasjonen for råd.
  • Ring 113 om nokon får alvorlege symptom.