Smertestillende og febernedsettende

Smertestillende og febernedsettende legemidler som paracetamol og ibuprofen kan gi forgiftning ved overdoser. Kontakt Giftinformasjonen for råd hvis noen har fått i seg for mye av slike legemidler.

Illustrasjonsbilde som viser tabletter

Paracetamol

​Paracetamol kan gi alvorlig forgiftning ved overdoser. Kontakt Giftinformasjonen for råd ved overdosering. Ikke vent på symptomer, tidlig behandling er avgjørende for å forhindre livstruende skade.

Symptomer

 • Kvalme, brekninger, magesmerter
 • Leverskade

Ikke vent på symptomer før du tar kontakt. Det kan ta 1-2 døgn før det blir symptomer, og i mellomtiden kan det ha utviklet seg en alvorlig leverskade.

Behandling

 • Et engangsuhell ved svelging av en tablett på 500 mg paracetamol er ufarlig for et barn som ikke har fått paracetamol siste 24 timer. Dette krever ingen tiltak.
 • For mengder utover dette (for eksempel hvis barnet har fått paracet tidligere samme døgn) - kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
 • Er barnet yngre enn 3 måneder, kontakt Giftinformasjonen for vurdering om videre oppfølging.
 • Dersom barnet har behov for ytterligere paracetamol samme døgn, må det ikke gis mer paracetamol enn anbefalt døgndose. Kontakt eventuelt lege for råd.
 • Det er viktig å komme tidlig til sykehus for behandling dersom noen har tatt en farlig mengde.

Ibuprofen

​Ibuprofen kan gi forgiftning ved overdoser. Hvis du tror noen har fått i seg for mye ibuprofen, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Symptomer

 • Kvalme, brekninger, magesmerter
 • Sløvhet
 • Nyrepåvirkning

Behandling

 • En tablett på 400 mg ibuprofen er ufarlig for et barn og krever ingen spesielle tiltak. For mengder utover dette - kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
 • Medisinsk kull kan være aktuelt, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert fredag 8. april 2022