Smertestillende og febernedsettende

Smertestillende og febernedsettende legemidler som paracetamol og ibuprofen kan gi forgiftning ved overdoser. Kontakt Giftinformasjonen for råd hvis noen har fått i seg for mye av slike legemidler.

Illustrasjonsbilde som viser tabletter

Paracetamol

​Paracetamol kan gi alvorlig forgiftning ved overdoser. Kontakt Giftinformasjonen for råd ved overdosering. Ikke vent på symptomer, tidlig behandling er avgjørende for å forhindre livstruende skade.

Symptomer

  • Kvalme, brekninger, magesmerter
  • Leverskade

Ikke vent på symptomer før du tar kontakt. Det kan ta 1-2 døgn før det blir symptomer, og i mellomtiden kan det ha utviklet seg en alvorlig leverskade.

Behandling

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om oppfølging.
  • Det er viktig å komme tidlig til sykehus for behandling hvis noen har tatt en farlig mengde.

Ibuprofen

​Ibuprofen kan gi forgiftning ved overdoser. Hvis du tror noen har fått i seg for mye ibuprofen, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Symptomer

  • Kvalme, brekninger, magesmerter
  • Sløvhet
  • Nyrepåvirkning

Behandling

  • En tablett på 400 mg ibuprofen er ufarlig for et barn og krever ingen spesielle tiltak. For mengder utover dette - kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
  • Medisinsk kull kan være aktuelt, kontakt Giftinformasjonen for råd.