Smertestillende og febernedsettende

Smertestillende og febernedsettende legemidler som paracetamol og ibuprofen kan gi forgiftning ved overdoser. Kontakt Giftinformasjonen for råd hvis noen har fått i seg for mye av slike legemidler.

Illustrasjonsbilde som viser tabletter

Paracetamol

​Paracetamol kan gi alvorlig forgiftning ved overdoser. Kontakt Giftinformasjonen for råd ved overdosering. Ikke vent på symptomer, tidlig behandling er avgjørende for å forhindre livstruende skade.

Symptomer

 • Kvalme, brekninger, magesmerter
 • Leverskade

Ikke vent på symptomer før du tar kontakt. Det kan ta 1-2 døgn før det blir symptomer, og i mellomtiden kan det ha utviklet seg en alvorlig leverskade.

Behandling

 • Et engangsuhell ved svelging av en tablett på 500 mg paracetamol er ufarlig for et barn som ikke har fått paracetamol siste 24 timer. Dette krever ingen tiltak.
 • For mengder utover dette (for eksempel hvis barnet har fått paracet tidligere samme døgn) - kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
 • Er barnet yngre enn 3 måneder, kontakt Giftinformasjonen for vurdering om videre oppfølging.
 • Dersom barnet har behov for ytterligere paracetamol samme døgn, må det ikke gis mer paracetamol enn anbefalt døgndose. Kontakt eventuelt lege for råd.
 • Det er viktig å komme tidlig til sykehus for behandling dersom noen har tatt en farlig mengde.

Ibuprofen

​Ibuprofen kan gi forgiftning ved overdoser. Hvis du tror noen har fått i seg for mye ibuprofen, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Symptomer

 • Kvalme, brekninger, magesmerter
 • Sløvhet
 • Nyrepåvirkning

Behandling

 • En tablett på 400 mg ibuprofen er ufarlig for et barn og krever ingen spesielle tiltak. For mengder utover dette - kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
 • Medisinsk kull kan være aktuelt, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Smertestillende og febernedsettende. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 8. april 2022 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/legemiddelforgiftninger/smertestillende-og-febernedsettende/

Sist oppdatert fredag 8. april 2022