Botulisme

Botulisme er en sykdom forårsaket av giftstoffer (botulinumtoksiner) laget av bakterien Clostridium botulinum. Slike giftstoffer er svært farlige for mennesker og dyr.

Tegnet bilde av clostridium botulinum. Bakterier inne i en grønn sirkel

Botulisme er en sykdom forårsaket av giftstoffer (botulinumtoksiner) laget av bakterien Clostridium botulinum.

Hvilke matvarer er utsatt?

Giftstoffene dannes kun når bakterien vokser i matvarer uten tilgang på oksygen (anaerobe forhold), som for eksempel i hjemmelaget rakfisk, hermetikk eller spekemat.

Toksinene ødelegges ved tilstrekkelig varmebehandling.

Symptomer ved botulisme

  • Kvalme, oppkast og diaré.
  • Synsforstyrrelser, munntørrhet, vanskeligheter med å svelge og snakke tydelig, ustøhet.
  • Lammelser oppstår i de alvorligste tilfellene.

Symptomene oppstår ofte innen 12-36 timer etter at man har fått i seg toksinene.

Behandling ved botulisme

Ved mistanke om botulisme, kontakt lege/sykehus straks.

Det finnes en motgift mot botulinumtoksinet, og det er å viktig å starte behandlingen tidlig.

Andre former for botulisme

​Det finnes også andre former for botulisme, blant annet spedbarnsbotulisme (dette gjelder barn under ett år som får i seg honning med botulismebakterier) og sårbotulisme.

Symptomene vil komme mer gradvis ved spedbarnsbotulisme og sårbotulisme enn ved inntak av infisert rakfisk.

Ved mistanke om botulisme kontakt lege eller sykehus straks.

Se også Matportalen.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert fredag 17. april 2020