Muskatnøtt

Misbruk av krydderet muskatnøtt kan gi forgiftning. Avhengig av antall nøtter som er spist, kan symptomer som oppstår være alt fra forvirring til alvorlig hjertepåvirkning. Ved inntak av muskatnøtt utover vanlig krydderbruk - kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Illustrasjonsbilde av muskatnøtt og pulver

Reaksjonene som kommer etter å ha spist muskat, varierer fra person til person. Inntak av 1-3 nøtter kan gi symptomer, mens 4-5 nøtter kan gi mer alvorlige effekter.

Symptomer ved forgiftning med muskatnøtt

  • Opprømthet
  • Forvirring og unormal oppførsel
  • Sterk uro
  • Angst (dødsangst)
  • Kraftig hjerteklapp/hjertebank
  • Brystsmerter
  • Økt blodtrykk eller blodtrykksfall

Symptomer kommer vanligvis 3-8 timer etter inntak. Symptomene går som regel over i løpet av et døgn, men kan i enkelte tilfeller vare i flere døgn og kreve intensiv behandling på sykehus.

Behandling ved forgiftning med muskatnøtt

  • ​Ved inntak av muskatnøtt utover vanlig krydderbruk, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
  • Ved alvorlige symptomer, ring 113.