Capsicum-arter har sterkt irriterende plantesaft

Capsicum-arter (for eksempel chili og jalapeño) er planter som inneholder sterkt irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen eller lege ved langvarige eller kraftige symptomer.

Grønne blader og store, røde frukter.

Capsiucum-arter kan være chili, jalapeño eller spansk pepper. De har sterkt irriterende plantesaft.

Symptomer ved forgiftning med capsicum-arter

​Symptomer ved svelging

 • Svie i munnen, i verste fall blemmer og hevelser
 • Magesmerter
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diaré

Symptomer ved sprut i øyne

 • Smerter
 • Rødhet
 • Tåreflod
 • Lysømfintlig

Symptomer ved søl på huden

 • Svie og hudrødme
 • Blemmer kan forekomme, men er mindre vanlig

Førstehjelp ved forgiftning med capsicum-arter

​Ved svelging

 • Fjern rester fra munnen
 • Gi drikke. Kalde melkeprodukter vil kunne lindre noe (for eksempel yoghurt, rømme, fløteiskrem) 
 • Kontakt Giftinformasjonen eller lege ved langvarige eller kraftige symptomer

Sprut på øyet

 • Fjern eventuelle kontaktlinser (unngå å bruke fingre med plantesaft)
 • Skyll grundig med lunkent, rennende vann i opptil 15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer 

Søl på hud

 • Skyll og vask huden godt med lunkent vann og såpe (håndsåpe, Zalo eller lignende)
 • Matolje kan smøres på huden i forsøk på å dempe smerte ("chili burns")

Beskrivelse av capsicum

Capsicum-arter er blant annet stueplanter som for eksempel spansk pepper (Capsicum annuum). De dyrkede artene kan være svært forskjellige. Mange Capsicum-arter er spiselige, men noen er så sterke at de kan gi kraftig irritasjon og smerte på hud, i øyne og etter inntak.

Frukten er et oppblåst bær med varierende form og størrelse. Fruktens farge kan være rød, gul, grønn, fiolett eller nesten sort. Kjente spiselige varianter er blant annet chili og jalapeño.

Grønne blader med grønne og røde chilifrukter.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Capsicum-arter har sterkt irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 1. september 2023 [hentet fredag 1. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/capsicum-arter/

Sist oppdatert fredag 1. september 2023