Capsicum-arter har sterkt irriterende plantesaft

Capsicum-arter (f.eks. chili, jalapeño, spansk pepper) er planter som inneholder sterkt irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege ved større inntak eller langvarige/kraftige symptomer.

Grønne blader og store, røde frukter.

Capsiucum-arter kan være chili, jalapeño eller spansk pepper. De har sterkt irriterende plantesaft.

Symptomer ved forgiftning

​Symptomer ved svelging

 • svie i munnen, og i verste fall blemmer og hevelser
 • magesmerter
 • kvalme
 • oppkast
 • diaré

Symptomer ved sprut i øyne

 • smerter
 • rødhet
 • tåreflod

Førstehjelp ved forgiftning

​Ved svelging

 • fjern rester fra munnen
 • gi drikke. Kalde melkeprodukter vil kunne lindre.
 • ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege ved større mengder spist eller langvarige og kraftige symptomer.

Sprut på øyet

 • skyll grundig med lunkent rennende vann og myk stråle
 • kontakt lege ved vedvarende symptomer 

Beskrivelse av capsicum

Capsicum-arter er blant annet stueplanter som for eksempel spansk pepper (Capsicum annuum). De dyrkede artene kan være svært forskjellige. Mange Capsicum-arter er spiselige, men noen er så sterke at de kan gi kraftig irritasjon og smerte på hud, i øyne og ved inntak.

Frukten er et oppblåst bær med varierende form og størrelse. Fruktens farge kan være rød, gul, grønn, fiolett eller nesten sort. Kjente spiselige varianter er blant annet chili og jalapeño.

Grønne blader med grønne og røde chilifrukter.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 8. desember 2020