Filodendron-arter

Filodendron-arter (Philodendron sp.) er planter med irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 hvis barnet ditt har spist mer enn en bit av en filodendron-art.

Plante med mørkegrønne blader i hjerteform

Symptomer ved forgiftning med filodendron-arter

  • ​Svie i munn og svelg, økt spyttdannelse
  • Blærer og lett hevelse i munn og tunge kan forekomme
  • Magesmerter, oppkast og diaré

Førstehjelp ved forgiftning med filodendron-arter

  • ​Fjern eventuelle planterester
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet har spist mer enn en bit av filodendron-arter

Beskrivelse av filodendron-arter

​Filodendron-arter er vanlige stueplanter som for eksempel Philodendron Xanadu eller Philodendron Atom. Filodendron-arter er ofte klatreplanter med store mørkegrønne blader, men med en bladform som kan variere mye fra art til art.

Det finnes også filodendron-arter som ikke er klatreplanter. Som stueplante blomstrer filodendron-artene sjeldent.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert mandag 22. mars 2021