Filodendron-arter har sterkt irriterende plantesaft

Filodendron-arter (Philodendron sp.) er planter med sterkt irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 hvis barnet ditt har spist mer enn en bit av en filodendron-art.

Plante med mørkegrønne blader i hjerteform

​Illustrasjonsbilde av en filodendron-art (Philodendron sp).

Illustrasjon: Mostphotos.com

Symptomer ved forgiftning med filodendron-arter

  • ​Svie i munn og svelg, økt spyttdannelse.
  • Blemmer på leppe og tunge kan forekomme.
  • Magesmerter, oppkast og diaré.

Førstehjelp ved forgiftning med filodendron-arter

  • ​Fjern eventuelle planterester.
  • Gi litt drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet har spist mer enn en bit av filodendron-arter.
  • Ved svelgevansker/pustebesvær eller kraftig hevelse av tunge, skal du ringe 113.

Beskrivelse av filodendron-arter

​Filodendron-arter er vanlige stueplanter som for eksempel Philodendron Xanadu eller Philodendron Atom. Filodendron-arter er ofte klatreplanter med store mørkegrønne blader, men med en bladform som kan variere mye fra art til art.

Det finnes også filodendron-arter som ikke er klatreplanter. Som stueplante blomstrer filodendron-artene sjeldent.