Fototoksiske skjermplanter

Noen skjermplanter, blant annet tromsøpalme og kjempebjørnekjeks, er fototoksiske planter. Fototoksiske reaksjoner forårsakes av stoffer som skader huden hvis de, når de er i kontakt med huden, utsettes for naturlig eller kunstig sollys.

Skjermplanter

​Fototoksiske reaksjoner skjer i de fleste tilfeller som et resultat av hudkontakt med fototoksiske planter etterfulgt av eksponering for ultrafiolette stråler fra naturlig eller kunstig sollys.

For å få en fototoksisk reaksjon som følge av hudkontakt kreves det for de fleste plantesafter en kontakttid på 30–120 minutter. Skjermplanter som er kjent for å gi denne type hudreaksjon er blant annet tromsøpalme og kjempebjørnekjeks (Heracleum sp.).

Symptomer ved forgiftning med fototoksiske skjermplanter

Hovedsymptomet er utslett på huden.

Utslettet kommer vanligvis 1–3 døgn etter eksponering, og begrenses til de områdene som har vært i kontakt med planten og deretter er utsatt for sollys.

Reaksjonen viser seg som en kraftig solforbrenning med hudrødme, væskefylte blemmer og sterk svie. Hudområdet kan få langvarig hyperpigmentering (mørkere hud) opptil flere måneder etter uhellet.

Det eksponerte området kan også være hypersensitivt for UV-lys i lang tid (måneder-år) etter den fototoksiske reaksjonen.

Førstehjelp ved forgiftning med fototoksiske skjermplanter

  • ​Dersom du er klar over kontakt med en fototoksisk plante før hudreaksjonen har oppstått, bør du vaske huden godt med såpe og vann.
  • Du bør også bruke solfaktor og/eller tildekke hudområdet i minst 2 døgn etter eksponering, selv om du ikke har symptomer.
  • Bading og svømming bør også unngås i 2 døgn da dette kan medføre forverring.
  • Ved kraftige/smertefulle symptomer bør du oppsøke lege for vurdering.

Andre skjermplanter

​Mer informasjon om utvalgte skjermplanter finner du her: Identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Fototoksiske skjermplanter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 5. mai 2022 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/fototoksiske-skjermplanter/

Sist oppdatert torsdag 5. mai 2022