Fredslilje

Fredslilje (Spathiphyllum wallisii) er en plante med irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist mer enn noen biter av fredslilje.

Åpent hvitt høyblad, med gul kolbe.

Fredslilje er en plante med irriterende plantesaft. Den er lite farlig å smake på, en sjelden gang.

Hva skal du gjøre ved smaksuhell med fredslilje?

  • Fjern planterester fra munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Se an hjemme hvis det svelget en smak av fredslilje.
  • Kontakt Giftinformasjonen hvis det er spist mye av en fredslilje.

Symptomer som kan oppstå ved smaksuhell er

  • magesmerter
  • kvalme
  • oppkast
  • diaré

Beskrivelse av fredslilje

​Fredslilje er en stueplante med langstilkede, mørkegrønne blader. Planten får gulhvite blomster i kolbe, med åpent hvitt høyblad.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Fredslilje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/fredslilje/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024