Gullregn er en giftig plante

Gullregn (Laburnum sp.) er en giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist gullregn.

Illustrasjonsbilde av gullregn med gule blomster

Gullregn er en giftig plante, som ved større inntak kan kreve legeoppfølging.

Symptomer ved forgiftning med gullregn

Hele planten inneholder forskjellige giftstoffer i varierende mengde, og frøene inneholder trolig mest giftstoffer. Mange av gullregn-artene har belger med frø, og det er gjerne disse som frister barn. En belg inneholder mellom 1–5 frø.

Ved inntak kan følgende symptomer oppstå:

  • kvalme
  • magesmerter
  • brekninger / oppkast
  • synspåvirkninger
  • hjertebank
  • store pupiller

Ved større inntak kan i tillegg andre symptomer oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med gullregn

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn.
  • Gi barnet noe å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege dersom du tror at barnet ditt har smakt på gullregn. Eventuell behandling vil være avhengig av hvor mye som er spist.

Beskrivelse av gullregn

​Gullregn er en prydbusk. Det finnes flere arter, blant annet adamsgullregn, alpegullregn, blåregn og hybridgullregn. Ikke alle arter setter frukter. Alle artene inneholder giftstoff, og det er oftest belgene med frø som frister barn. En belg inneholder 1–5 frø.

Gule blomster som henger fra et tre.

Gullregn belger

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Gullregn er en giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 6. mai 2021 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/gullregn/

Sist oppdatert torsdag 6. mai 2021