Gyvel-arter er giftige planter

Gyvelslekten (Cytisus spp) tilhører erteblomstfamilien og inneholder planter som kan gi forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Gyvel-art med gule blomster og en bie i midten

Symptomer ved forgiftning med gyvel-arter

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Ved inntak av større plantemengde kan andre symptomer oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med gyvel-arter

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på en gyvel-art. Eventuell behandling vil være avhengig av hvor mye som er spist.

Beskrivelse av gyvel-arter

​Gyvel-arter er prydbusker. Blant disse finner vi for eksempel vårgyvel, som er fingrenet og hengende. Noen gyvel-arter kan ha stive, opprette grener, mens andre er krypende.

Som oftest får gyvel-arter gule blomster, og de får belger med frø.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Gyvel-arter er giftige planter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 14. juni 2022 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/gyvel-arter/

Sist oppdatert tirsdag 14. juni 2022