Gyvel-arter er giftige planter

Gyvelslekten (Cytisus desf.) tilhører erteblomstfamilien og inneholder planter som kan gi forgiftning. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging dersom barnet ditt har spist fra en gyvel-art.

Gyvel-arten har gule blomster.

Symptomer ved forgiftning med gyvel-arter

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Ved inntak av større plantemengde kan andre symptomer oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med gyvel-arter

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på en gyvel-art. Eventuell behandling vil være avhengig av hvor mye som er spist.

Beskrivelse av gyvel-arter

​Gyvel-arter er prydbusker. Blant disse finner vi for eksempel vårgyvel, som er fingrenet og hengende. Noen gyvel-arter kan ha stive, opprette grener, mens andre er krypende.

Som oftest får gyvel-arter gule blomster, og de får belger med frø.