Julerose

Julerose (Helleborus niger) er en giftig plante i soleiefamilien. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd dersom barnet ditt har smakt på julerose.

Mørkegrønne blader med hvit blomst og gul pollenbærer.

​Julerose (Helleborus niger) er en giftig plante.

Symptomer ved forgiftning med julerose

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Ved litt større mengder kan giften i julerose også påvirke hjertet.

Førstehjelp ved forgiftning med julerose

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på julerose.

Beskrivelse av julerose

Julerose er en flerårig stueplante som kan bli mellom 15–30 cm høy. Den har læraktige blader som går ut fra nesten samme punkt ved enden av hver stilk. Julerose finnes i flere varianter og hybrider, og er fremavlet i flere ulike fargenyanser. Hver stengel, som er veldig kraftig, har en eller flere juleroser på seg, avhengig av sort.

Julerosen har læraktige grønne blader på bunnen av stilken, med hvit blomst.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Julerose. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 14. juni 2022 [hentet mandag 11. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/julerose/

Sist oppdatert tirsdag 14. juni 2022