Julestjerne er en mildt irriterende plante

Julestjerne (Euphorbia pulcherrima) har fått et ufortjent rykte som en svært giftig plante. Giftinformasjonens erfaring tilsier at julestjerne i verste fall gir brekninger, oppkast og diaré ved større inntak.

julestjerne med store, røde kronblad i stjerneform.

​Julestjerne (Euphorbia pulcherrima) er en lite giftig plante og det forventes ingen symptomer ved inntak av en liten bit.

Symptomer ved forgiftning med julestjerne

  • ​Dersom du har smakt litt på en julestjerne, forventes det stort sett ingen symptomer.
  • Om større plantemengder inntas, kan symptomer som brekninger, oppkast og diaré oppstå. Disse symptomene er forbigående og kan oftest sees an hjemme.

Førstehjelp ved forgiftning med julestjerne

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder julestjerne.

Allergisk reaksjon etter kontakt med julestjerne

​​Julestjerne er en plante som er kjent for å kunne gi allergiske reaksjoner. Allergi inngår ikke i fagområdet til Giftinformasjonen. Får du en allergisk reaksjon, kontakt lege, eller ring 113 ved alvorlige symptomer.

Store, røde kronblad i stjerneform.

Illustrasjonsbilde av rød julestjerne.