Julestjerne inneholder mildt irriterende plantesaft

Julestjerne (Euphorbia pulcherrima) har fått et ufortjent rykte som en svært giftig plante. Giftinformasjonens erfaring tilsier at julestjerne i verste fall gir brekninger, oppkast og diaré ved større inntak.

Julestjerne med store, røde kronblad i stjerneform.

​Julestjerne (Euphorbia pulcherrima) inneholder mildt irriterende plantesaft, og det forventes stort sett ingen symptomer ved inntak av en liten bit.

Symptomer ved forgiftning med julestjerne

  • ​Dersom du har smakt litt på en julestjerne, forventes det stort sett ingen symptomer.
  • Om større plantemengder inntas kan symptomer som brekninger, oppkast og diaré oppstå. Disse symptomene er forbigående og kan oftest sees an hjemme.

Førstehjelp ved forgiftning med julestjerne

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (telefon 22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder julestjerne.

Allergisk reaksjon etter kontakt med julestjerne?

​​Julestjerne er en plante som er kjent for å kunne gi allergiske reaksjoner. Allergi inngår ikke i fagområdet til Giftinformasjonen. Får du en allergisk reaksjon kan du vurdere å kontakte lege, eller ringe 113 ved alvorlige symptomer.

Store, røde kronblad i stjerneform.

Illustrasjonsbilde av rød julestjerne.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Julestjerne inneholder mildt irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 6. desember 2022 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/julestjerne/

Sist oppdatert tirsdag 6. desember 2022