Krossved-arter

Krossved-arter (Viburnum sp.), også kalt korsved, kan inneholde irriterende plantesaft. Små inntak vil ofte ikke gi symptomer. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved inntak av mer enn noen biter av en krossved-plante eller ved svelging av flere bær.

Små røde bær som henger i klase, bladene ligner på lønneblad

Symptomer ved forgiftning med krossved

Små inntak av krossved vil oftest ikke gi symptomer. Hvis barnet ditt har spist litt mer av en krossved-plante kan disse symptomene forekomme:

  • vondt i magen
  • kvalme
  • oppkast og/eller diaré

​Førstehjelp ved forgiftning med krossved

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist mer enn noen biter av en krossved-plante eller flere bær.

Litt om krossved-arter

​Krossved-arter finnes både som prydbusker og viltvoksende planter. Arter i denne gruppen er blant annet vanlig krossved (Viburnum opulus) og filtkrossved (Viburnum lantana). De fleste artene får bær. Bærfargen varierer.

Filtkrossved; Bær i klase med både rød og mørk blåsort farge

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Krossved-arter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 9. juni 2021 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/krossved-arter/

Sist oppdatert onsdag 9. juni 2021