Liguster har irriterende plantesaft

Liguster (Ligustrum vulgare) er en plante som inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra liguster.

Sorte glinsende bær på kvist

Symptomer ved forgiftning med liguster

Ved små inntak kan følgende symptomer oppstå:

  • magesmerter
  • kvalme
  • oppkast og/eller diaré

Ved større inntak kan andre symptomer oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med liguster

  • ​​Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra liguster.

Beskrivelse av liguster

Liguster er en ​hekkeplante/prydbusk på opptil 1–3 meter. Planten får glinsende, sorte bær med en diameter på 6–8 mm.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Liguster har irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 9. juni 2021 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/liguster/

Sist oppdatert onsdag 9. juni 2021