Lupin-arter

Planteslekten Lupinus har rundt 450 arter, hvor noen arter er giftige og noen arter benyttes som nyttevekster. Når barn har smakt på norske hagelupiner er dette vanligvis ufarlig, og inntak av inntil 5 belger kan ses an hjemme.

Illustrasjonsbilde av lupiner i lilla farge på en eng

Hele planten inneholder små mengder giftstoff, men det er forholdsvis mer gift i frøene enn i øvrige plantedeler.

Symptomer ved forgiftning med lupin

Hvis barnet ditt smaker på lupin, kan disse symptomene forekomme:

  • få vondt i magen
  • bli kvalm
  • kaste opp og/eller
  • få diaré

Giften i lupin kan også gi andre effekter dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp ved forgiftning med lupin

Følgende råd gjelder for lupiner i norske hager og natur:

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt kan ha spist mer enn fem belger fra lupin

Beskrivelse av lupin

​Lupin er en hageplante og finnes også forvillet i vegkanter og grøfter. Det finnes en rekke fargevarianter av lupin. Planten får "hårete" belger med frø etter blomstring.

Barn kan forveksle belgene med sukkererter.

Lupiner i blå farge og  "hårete" belger med frø

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Lupin-arter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 9. juni 2021 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/lupin/

Sist oppdatert onsdag 9. juni 2021