Påskelilje har irriterende plantesaft

Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus) har irriterende plantesaft. Løken inneholder mest av de irriterende stoffene. Å smake litt på en påskelilje er ikke farlig. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist av løken eller større mengder av planten.

Gule liljeblomster på grønne blader

Symptomer ved forgiftning med påskelilje

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Brekninger og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med påskelilje

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi litt å drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist litt av løken eller større mengder plantemateriale av påskelilje

Beskrivelse av påskelilje

​Påskelilje er en løkplante som ofte blir 20–40 cm høy. Fra løken vokser 2–4 linjeformete blader og et stivt skaft med en gul blomst. Påskelilje blomstrer vanligvis i april.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Påskelilje har irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 17. august 2021 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/paskelilje/

Sist oppdatert tirsdag 17. august 2021