Piggeple er en svært giftig plante

Piggeple (Datura stramonium) er en svært giftig plante. Ta straks kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha spist piggeple. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Illustrasjonsbilde av piggeple

Piggeple er en svært giftig plante, og hele planten inneholder giftstoffer som kan føre til alvorlig forgiftning. Alle inntak hos barn skal følges opp av helsepersonell.

Høyest konsentrasjon av giftstoffene tropanalkaloider finnes i blomst og frøkapsel, lavere konsentrasjon i bladene, røttene og skuddene. Innholdet av de forskjellige giftstoffene varierer for de ulike plantene i slekten, etter sesongvariasjoner og plantens alder.

Symptomer ved forgiftning med piggeple

Hvor kraftige symptomer du får ved piggepleforgiftning er avhengig av både mengde, plantedel og eksponeringsmåte. Hvor raskt symptomene kommer kan variere fra minutter til få timer.

Symptombildet kan preges av:

 • Munntørrhet
 • Hudrødme
 • Store pupiller
 • Raskere puls
 • Økt kroppstemperatur
 • Nedsatt mage/tarmfunksjon og vansker ved vannlating
 • Urolighet, hallusinasjoner og desorientering
 • Manglende kontroll på kroppsbevegelser
 • Kramper og koma
 • Alvorlige puste- og hjerteproblemer

Førstehjelp ved forgiftning med piggeple

 • Fjern eventuelle planterester fra munnen
 • Gi litt drikke
 • Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på piggeple
 • Ved alvorlige symptomer ring 113

Beskrivelse av piggeple

Piggeple er en ettårig, urtelignende plante som kan bli mellom 50–150 cm høy. Blomstene er trompet- eller rørformet og vokser stort sett oppover eller sidelengs, i motsetning til engletrompet (Brugmansia) som oftest har blomsten hengende nedover. Blomstene til piggeple kan variere i fargenyanser mellom hvit og lilla.

Piggeple får runde, grønne kapsler med stive pigger. Kapselen åpner seg med fire fliker, og inneholder mange sorte eller mørkebrune frø.

Piggeple er en art i slekten piggepleslekta (Datura), som tilhører søtvierfamilien (Solanaceae).

Blomstene er hvit og trompet- eller rørformet og vokser stort sett oppover eller sidelengs. Med grønne kapsler

Rund, brun kapsel med stive pigger. Åpen kapsel med fire fliker, og inneholder mange sorte frø fra piggeple

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Piggeple er en svært giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 18. august 2021 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/piggeple/

Sist oppdatert onsdag 18. august 2021