Revebjelle er en svært giftig plante

Revebjelle (Digitalis purpurea) er en svært giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen dersom noen har spist revebjelle. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Blanding av lillarosa og hvite revebjeller i et blomsterbed i byområdet.

Å ta på revebjelle vil ikke føre til forgiftning, men inntak av planten kan føre til alvorlige symptomer. Kontakt Giftinformasjonen ved inntak av plantemateriale.

Revebjelle er en svært giftig plante

Hele planten inneholder giftstoffer som kan påvirke hjertet. I tillegg inneholder revebjelle stoffer som kan irritere slimhinnene. På grunn av bitter smak spiser barn sjelden nok til at det blir alvorlige symptomer. Kontakt Giftinformasjonen dersom noen har spist revebjelle.

Er revebjelle giftig å ta på?

Å ta på revebjelle vil ikke føre til forgiftning. For å bli forgiftet må deler av planten inntas.

Symptomer ved forgiftning med revebjelle

 • De første symptomene kommer ofte fra magen, og kommer i løpet av noen timer
  • Magesmerter, kvalme
  • Oppkast og / eller diaré
 • Hjertesymptomer
 • Andre symptomer kan forekomme

Hva skal du gjøre etter inntak av revebjelle?

 • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
 • Gi litt drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ulike tiltak kan være aktuelle avhengig av mengde revebjelle som er spist.
 • Ved alvorlige symptomer ring 113.

Plantesaft i øyet?

Revebjelle inneholder plantesaft som virker irriterende på slimhinner og øye. Vask derfor hender etter å ha håndtert planten, for å unngå å overføre plantesaft.

 • Plantesaft i øyet kan gi forbigående svie og ubehag.
 • Skyll øyet noen minutter med rennende, lunkent vann. 
 • Kontakt lege ved kraftige eller langvarige symptomer.

Beskrivelse av revebjelle

 • ​Revebjelle er en toårig staude som kan bli opptil 1,5 meter høy.
 • Bjellene er rundt fire-fem cm, og finnes i fargenyansene lilla, rosa og en sjelden gang hvit.
 • Revebjelle blomstrer i juni-august, og forveksles sjelden med andre planter i norsk flora når den står med blomst.

   

Revebjelle har bjeller som finnes i de ulike fargenyansene lilla, rosa og en sjelden gang hvit.

Hvit revebjelle på berggrunn

Revebjelle med hvit farge.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Revebjelle er en svært giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 28. november 2023 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/revebjelle/

Sist oppdatert tirsdag 28. november 2023