Rhododendron er giftig

Prydbusken rhododendron (Rhododendron spp.) er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha smakt på rhododendron.

Rhododendron med rosa-lilla blomster

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med rhododendron

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Giften i rhododendron kan også gi andre effekter dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp ved forgiftning med rhododendron

  • Fjern planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror at barnet ditt kan ha smakt på mer enn en liten bit av rhododendron.