Ridderspore er en giftig plante

Ridderspore (Delphinium sp.) er en giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har smakt på ridderspore. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Planten er høy og rak med blå blomster.

Hele planten inneholder giftstoffer.

Symptomer ved forgiftning med ridderspore

​Symptomene er avhengig av hvor mye som svelges. Små inntak vil ofte gi magesymptomer som magesmerter og brekninger, men andre mer alvorlige symptomer kan også komme.

Førstehjelp ved forgiftning med ridderspore

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Ring 113 ved alvorlige symptomer
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling dersom barnet ditt har smakt på ridderspore

Beskrivelse av ridderspore

​Ridderspore er en hageplante. Den kan også være forvillet. Ridderspore er høy og rak, og kan bli opp mot 1,5 meter. Blomstene finnes i mange ulike fargenyanser, gjerne blå.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Ridderspore er en giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 18. august 2021 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/ridderspore/

Sist oppdatert onsdag 18. august 2021