Ridderspore er en giftig plante

Ridderspore (Delphinium sp.) er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha smakt på ridderspore. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Planten er høy og rak med blå blomster.

Illustrasjon: Liv Flø Beck

Hele planten inneholder giftstoffer.

Symptomer ved forgiftning med ridderspore

​Symptomene er avhengig av hvor mye som svelges. Små inntak vil ofte gi magesymptomer som magesmerter og brekninger, men andre mer alvorlige symptomer kan også komme.

Førstehjelp ved forgiftning med ridderspore

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Ring 113 ved alvorlige symptomer.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på ridderspore.

Beskrivelse av ridderspore

​Ridderspore er en hageplante. Den kan også være forvillet. Ridderspore er høy og rak, og kan bli opp mot 1,5 meter. Blomstene finnes i mange ulike fargenyanser, gjerne blå.