Rødhyll har irriterende plantesaft

Rødhyll (Sambucus racemosa) inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10-15 bær fra rødhyll.

Planten har rødbrun marg på kvistene med røde bær i tette klaser.

Symptomer ved forgiftning med rødhyll

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med rødhyll

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10-15 bær fra rødhyll

Beskrivelse av rødhyll

​Rødhyll er en prydbusk eller tre, ofte forvillet. Planten kan bli opptil 4 meter høy og får røde bær i tette klaser. Kvistene har gulbrun/rødbrun marg. Rødhyll blomstrer tidlig vår og har knopper som kan minne litt om brokkoli i utseende.

Rødhyll med knopper som kan minne om brokkoli

Rødhyll med knopper som kan likne brokkoli

Rødhyll med knopper som kan minne om brokkoli

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Rødhyll har irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 18. august 2021 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/rodhyll/

Sist oppdatert onsdag 18. august 2021