Rødhyll har irriterende plantesaft

Rødhyll (Sambucus racemosa) inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10-15 bær fra rødhyll.

Planten har rødbrun marg på kvistene med røde bær i tette klaser.

Symptomer ved forgiftning med rødhyll

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med rødhyll

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10-15 bær fra rødhyll

Beskrivelse av rødhyll

​Rødhyll er en prydbusk eller tre, ofte forvillet. Planten kan bli opptil 4 meter høy og får røde bær i tette klaser. Kvistene har gulbrun/rødbrun marg. Rødhyll blomstrer tidlig vår og har knopper som kan minne litt om brokkoli i utseende.

Rødhyll med knopper som kan minne om brokkoli

Rødhyll med knopper som kan likne brokkoli

Rødhyll med knopper som kan minne om brokkoli