Rødhyll har irriterende plantesaft

Rødhyll (Sambucus racemosa) inneholder irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra rødhyll.

Planten har rødbrun marg på kvistene med røde bær i tette klaser.

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med rødhyll

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med rødhyll

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra rødhyll.

Beskrivelse av rødhyll

​Rødhyll er en prydbusk eller tre, ofte forvillet. Planten kan bli opptil 4 meter høy og får røde bær i tette klaser. Kvistene har gulbrun/rødbrun marg. Rødhyll blomstrer tidlig vår og har knopper som kan minne litt om brokkoli i utseende.

Rødhyll med knopper som kan minne om brokkoli

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Rødhyll med knopper som kan likne brokkoli

Rødhyll med knopper som kan minne om brokkoli

Illustrasjon: Giftinformasjonen