Slyngsøtvier er en giftig plante

Slyngsøtvier (Solanum dulcamara) er en giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 5 umodne bær fra slyngsøtvier. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Slyngsøtvier har små fiolette blomster som er gule i midten.  Planten har dråpeformede bær i grønt og rødt.

Slyngsøtvier inneholder blant annet giftstoffet solanin. Alle deler av planten inneholder dette giftstoffet, men de umodne bærene (de grønne) inneholder mest. Når bærene har modnet og blitt røde inneholder de betraktelig mindre mengde solanin.

Symptomer ved forgiftning med slyngsøtvier

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré
  • Giften i slyngsøtvier kan også gi andre og mer alvorlige symptomer dersom det svelges litt større mengder

Førstehjelp ved forgiftning med slyngsøtvier

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Ring 113 ved alvorlige symptomer
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha spist flere enn 5 umodne bær fra slyngsøtvier

Beskrivelse av slyngsøtvier

​Slyngsøtvier er en vanlig forekommende slyngplante. Planten kan bli 1,5–2 meter høy og vokser ofte langs gjerder og i veikanter.

Slyngsøtvier har små fiolette blomster som er gule i midten. Bærene er dråpeformede, og de er først grønne, deretter oransje før de blir røde.

Slyngsøtvier kan ha både blomster og grønne, oransje og røde bær på samme tid, og er da lett å kjenne igjen. Hele planten er giftig.

Dråpeformede bær i grønt, gult og rødt.

Slyngsøtvier har små fiolette blomster som er gule i midten.  Planten har dråpeformede bær i grønt, gult og rødt.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Slyngsøtvier er en giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 19. august 2021 [hentet søndag 21. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/slyngsotvier/

Sist oppdatert torsdag 19. august 2021