Soleiearter har irriterende plantesaft

Soleiearter (Ranunculus), som for eksempel engsoleie (smørblomst) og tiggersoleie, er planter med irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder av en plante i soleieslekta.

Illustrasjonsbilde av engsoleie eller smørblomst, gul blomst med fem kronblad

Engsoleie/smørblomst (Ranunculus acris)

Symptomer ved forgiftning med soleiearter

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré
  • Ved sprut i øyet kan irritasjonseffekter som for eksempel svie, tåreflod og rødhet oppstå
  • Søl på hud kan gi irritasjonseffekter som rødhet og svie

Førstehjelp ved forgiftning med soleiearter

  • Små inntak kan sees an hjemme. Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi gjerne litt drikke
  • Dersom barnet ditt har spist større mengder av en plante i soleieslekta, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd
  • Ved søl av plantesaft i øyet eller på huden er det viktig å skylle grundig

Beskrivelse av soleiearter

​​Soleieslekta er viltvoksende planter bestående av mange arter som for eksempel engsoleie, grøftesoleie, knollsoleie, nyresoleie, piggsoleie og tiggersoleie.

Engsoleie som også kalles smørblomst, er en av de vanligste. Dette er en plante med smørgule blomster.

Tiggersoleie er en plante med små blekgule blomster og håndflikede blader.

Plantene inneholder en flyktig olje med brennende smak, men mengden av oljen varierer mellom artene. Engsoleie har for eksempel noe mindre av denne oljen enn tiggersoleie.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Soleiearter har irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 21. september 2021 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/soleiearter/

Sist oppdatert tirsdag 21. september 2021